În perioada ianuarie – septembrie 2015, exporturile au crescut cu 4,7%, iar importurile au urcat cu 7,1%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost de peste 5,53 miliarde de euro, mai mare cu 1,23 miliarde de euro decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut.

În luna septembrie a acestui an, exporturile FOB au fost de peste 4,91 miliarde de euro, importurile CIF au fost de aproximativ 5,66 miliarde de euro, rezultând un deficit de 741,6 milioane de euro. Faţă de luna august 2015, exporturile din luna septembrie au crescut cu 25,4%, iar importurile s-au majorat cu 18,4%.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în perioada ianuarie – septembrie a fost de 30,03 miliarde de euro la expedieri şi de 35,63 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 73,4% din total exporturi şi 76,7% din total importuri. Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28) în perioada menţionată a fost de 10,88 miliarde de euro la exporturi şi de peste 10,81 miliarde de euro la importuri, reprezentând 26,6% din total exporturi şi 23,3% din total importuri.

În primele nouă luni ale acestui an, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (44% la export şi 36,6% la import) şi alte produse manufacturate (32,9% la export şi respectiv 31,3% la import).

Preţul FOB (Free on Board ? liber la bord) înseamnă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea mărfii, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pentru ca marfa să fie încărcată la bord.

Preţul CIF (cost, insurance, freight ? cost, asigurare, navlu) înseamnă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportul internaţional. AGERPRES