Modificările fiscale sunt, aproape întotdeauna, primite cu suspiciune de mediul de afaceri. Pe bună dreptate, dacă ne uităm inclusiv la ultimele măsuri luate de Guvern.

Deducerea valorii taxei pe valoarea adăugată aferente achiziționării autovehiculelor prin leasing a fost limitată la 50%. Modificarea a fost operată de la începutul anului în curs, însă, inițial, era vorba doar de limitarea deducerii TVA la valoarea reziduală, nu și de cea aferentă ratelor lunare. Proiectul guvernului Ponta de modificare a Codului fiscal arată că nici TVA aferent ratei lunare nu va mai putea fi dedus decât în proporție de 50%. Implicit, va avea loc o majorare a ratei lunare, scumpire ce va fi suportată tot de client.

Câștig minim pentru stat

„Problema este în felul următor: 12% reprezintă 50% din cota de TVA de 24%. Cu alte cuvinte, o firmă plătitoare de TVA, care până la 1 iulie primea lunar o factură de leasing pentru 100 de lei și 24 de lei TVA, va deduce, începând cu 1 iulie 2012, numai 12 lei, nu 24. Diferența se înregistrează pe cheltuieli și reduce rezultatul financiar“, explică Alex Milcev, partener Tax Advisory & Compliance la Ernst & Young. Limitarea la 50% este valabilă pentru toate autovehiculele, indiferent că sunt achiziții intracomunitare sau importuri, și se aplică și pentru închirierea mașinii și pentru cheltuielile legate de vehiculele respective.
Legea precizează totuși că limitarea se aplică doar vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopuri profesionale. Sunt excluse vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone sau cu mai mult de nouă scaune, la fel și serviciile de urgență, de pază, de curierat, cele utilizate de agenții de vânzări, serviciile de taximetrie etc. Inclusiv vehiculele utilizate pentru închiriere sau leasing, ceea ce înseamnă că distribuitorii autorizați de autovehicule nu sunt afectați în mod direct.
Motivația Finanțelor este simplă: majorarea încasărilor bugetare din TVA. Din păcate pentru minister, conform calculelor efectuate pe baza cifrelor Asociației Societăților Financiare (ALB), valoarea TVA „salvată” pentru buget se ridică la circa 50 milioane euro. Conform ALB, valoarea leasingului financiar de la sfârșitul anului trecut era de 917 milioane euro, dintre care doar 57% erau destinate autoturismelor (adică cele pentru care se aplică limitarea deducerii). Iar clienții companii, adică plătitori de TVA, reprezentau 92% din total. Sigur, statul va mai câștiga ceva și din TVA-ul aferent cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea vechiculelor, însă nici în acest caz sumele nu sunt prea mari.

Limitarea contrabalansează totuși măsura pozitivă aplicată de la începutul anului, adică precedenta modificare a sistemului. Este vorba de permiterea deducerii a 50% din TVA aferent autovehiculelor achiziționate, inclusiv importuri. Anterior, nu se putea deduce nimic din respectiva valoare a TVA.

Măsuri utile doar pentru funcționari

„De la 1 iulie, rata de leasing va deveni cu 12% mai costisitoare pentru cei care va trebui să limiteze deducerea“, spune Alex Milcev, care adaugă că „cine poate închide acum anticipat un leasing ar putea face chiar o afacere bună.“
O altă modificare care va avea un efect pozitiv nesemnificativ este cea a majorării plafonului pentru neplătitorii de TVA, care acum a ajuns la 65.000 de euro sau 220.000 de lei (este luat în calcul cursul de schimb de la data aderării României la Uniune, cel de la începutul lui 2007). Cum în piață majoritatea companiilor sunt plătitoare de TVA, a nu percepe cota pentru un produs sau un serviciu este un dezavantaj. Produsul în sine nu va fi mai ieftin pentru un plătitor de TVA, ci doar pentru cel care nu achită cota către stat.
Măsura are, în schimb, avantaje tot pentru aparatul de stat. „Inițiativa nu a venit, în primul rând, din grija pentru contribuabil, ci din calculul raportului cost-beneficiu“, arată Alex Milcev, care explică cum sutele de mii de deconturi de TVA depuse aduc mai puțini bani decât cei necesari pentru administrarea conturilor firmelor mici și PFA-urilor.

12%
este procentajul de majorare a ratei de leasing pentru cei care nu vor mai putea deduce decât jumătate din cota de TVA