Recent a fost pulicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1.151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat. Ordinul nr. 1.151/2019 a intrat în vigoare vineri. Conform acestuia, asigurații pot solicita un card european duplicat în anumite situații.

Potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare, în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acest tip de card poate fi solicitat inclusiv on-line.

Astfel, asigurații din sistemul național de sănătate vor putea primi un duplicat al cardului de sănătate european în anumite situații speciale, în termen de șapte zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, scrie avocat.net.

Duplicatul va fi eliberat în situații precum pierdere, furt, deteriorare sau modificarea datelor personale. Costurile vor fi suportate de asigurat, iar valabilitatea cardului duplicat nu o va putea depăși pe cea a cardului inițial, potrivit Ordinului nr. 1.151/2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

În ce situații se poate elibera duplicatul

Există situații speciale în care asiguratul poate solicita eliberarea duplicatului de card european:

Este vorba despre: pierdere, furt, deteriorare; modficarea datelor personale de indentificare sau alte situații justificate.

Solicitarea de eliberare a cardului european duplicat se va face în baza unei cereri completată și semnată de asigurat. Cererea va fi adresată casei de asigurări de sănătate în a cărei evidență se află asiguratul.

De ce documente este nevoie

Documentele necesare pentru depunerea cererii în cazul în care cardul a fost pierdut, furat, deteriorat sau pentru alte situații justificate sunt copia actului de identitate și dovada plății contravalorii cardului european duplicat.

Documentele necesare pentru depunerea cererii în cazul în care titularul cardului și-a schimbat datele de indentificare personală sunt copia actului de indentitate sau a altor acte doveditoare din care să reiasă modficarea datelor de indentificare, cardul european emis inițial și dovada plății contravalorii cardului european duplicat.

Cardurile europene deteriorate sau cele ale căror date de identificare au fost schimbate vor fi distruse în baza unui proces verbal încheiat în acest sens.