Oficialii ASSAI spun că ASF a ținut într-un secret total redactarea proiect de lege RCA, “fiind rodul unor negocieri cu ușile închise a unor părți cu interese financiare din piața de asigurări”. “Dacă ar fi să dau o notă proiectului de lege propus de către ASF, aș nota cu 4, în condițiile în care materialul este realizat de niște angajati ai statului, cu salarii de nota 10, care ar fi trebuit să protejeze consumatorii produselor de asigurări și nu pe cei care le achită salariile prin contribuții”, a delcarat Cristian Muntean, președintele ASSAI.

Oficialul ASSAI a dat exemplu câteva dintre prevederile din proiectul de lege transmis Parlamentului de catre ASF.

“Contractul RCA se încheie pe o perioadă de 12 luni şi se prelungeşte de drept, la fiecare 12 luni, dacă asiguratul nu denunţă contractul RCA cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea acestuia. Cu această prevedere, ASF și asigurătorii urmăresc introducerea unui contract de asigurare multianual, care să mențină asiguratul RCA captiv cât mai mult timp, la fel cum a fost în cazul contractelor de telefonie mobilă (cu clauze de denunțare dovedite a fi abuzive). Este o situație în care asigurătorul RCA poate atrage asiguratul RCA cu un cost mic de primă, în primul an, urmând să profite de neatenția asiguratului la termenele de denunțare, iar în anul următor să îi majoreze semnificativ prima de asigurare”, a explicat Muntean.

ASF vrea să prelungească termenul de plată a despăgubirii de la 10 zile la 15 zile.

Un al exemplu dat este articolul 18(4) unde se propune ca despăgubirea să fie plătitî de asigurătorul RCA în maximum 15 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei. “În acest caz, ASF și piața de asigurări urmăresc să prelungească termenul de plată a despăgubirii de la 10 zile la 15 zile. Asistăm de ani buni la comportamente abuzive ale pieței de asigurări în relația cu consumatorii. ASF, în loc să introducă măsuri suplimentare de protejare a asiguraților și să înăsprească sancțiunile aplicate celor care fac profit din aceste abuzuri, face exact contrariul: le relaxează în favoarea celor care comit abuzuri. Este greu de înțeles acest comportament pro-asigurător și anti-asigurat din partea ASF și solicit Parlamentului României să ia act de aceste derapaje evidente și repetate ale Autorității”, a mai declarat președintele ASSAI.

Asociaţia Service-urilor Auto Independente a trimis Parlamentului câteva propuneri menite să corecteze noul proiect de lege RCA.

Principalele modificări transmise de ASSAI:

-Posibilitatea încheierii unei polițe RCA pentru o perioada de o lună sau 12 luni, în funcție de nevoia asiguratului;
-Polița RCA rămâne valabilă până la expirarea termenului chiar și în condițiile în care asiguratul RCA nu a achitat la timp ratele, însă, asiguratorul are dreptul să aplice în acest caz, penalități de întârziere de 0,2% pentru ziua de întârziere, iar polița RCA să reprezinte titlu executoriu;
Posibilitatea suspendării poliței RCA la cererea asiguratului;
La solicitarea persoanei prejudiciate, asiguratorul e obligat să transmită acceptul de plată pagubitului RCA, pentru evitarea staționării nejustificate în service a autovehiculului până când asiguratorul achită despăgubirea;
Termenul de plată a despăgubirii să fie de 10 zile calendaristice și nu de 15 zile
Penalitățile de întârziere pentru neplata daunelor să rămână la nivelul actual de 0,2% și nu înjumătățite, așa cum a propus ASF;
Orice diminuarea a plății de despăgubire va fi temeinic argumentată în baza unui raport tehnic realizat de către un expert autorizat și se va realiza într-un program autorizat de către producătorul mărcii autovehiculului avariat;

Conform ASSAI, polița RCA trebuie să acopere următoarele costuri de despăgubire:

– Decontarea închirierii unui autovehicul similar al celui avariat, pentru perioada în care păgubitul RCA nu își poate utiliza autovehiculul avariat
Similitudine cu legea franceză, germană și austriacă. Legea RCA austriacă prevede: “În cazul în care asiguratul renunță în mod valid la drepturile de compensare a cheltuielilor cu chiria unui autovehicul de schimb, inclusiv cele cu taxiul și la despăgubirea pierderilor de venituri din cauza imposibilității de utilizare a vehiculului, respectivele drepturi revenindu-i față de persoanele care sunt asigurate printr-un contract de asigurare civilă obligatorie pentru un vehicul conform Art. 59, par. 1 din Legea cu privire la autovehicule, acestuia i se cuvine o reducere de 20% a primei convenite”    
-În cazul daunelor totale, păgubitul RCA trebuie pus în situația în care se află înainte de producerea evenimentului asigurat și astfel, trebuie despăgubite și costurile aferente radierii, transportului unui nou autovehicul, precum și a taxei de înmatriculare a unui nou autovehicul;
-Costuri aferente expertizelor, precum și costuri cu avocați, în desele situații de conflict ce apar în relația cu societățile de asigurări, atunci când acestea trebuie să acorde despăgubirea legală;
-Costuri cauzate de diminuare a valorii bunurilor asigurate după efectuarea reparației.