Potrivit datelor BNR, datoria externă totală la sfârşitul lunii martie era de 93,4 miliarde euro, cu 381 milioane mai mare decât cea de la finalul lunii aprilie.

Diminuarea totalului datoriei externe din aprilie a fost rezultatul scăderii datoriei pe termen mediu şi lung, cu 555 milioane euro, până la 73,7 miliarde euro, respectiv al creşterii datoriei pe termen scurt, cu 174 milioane euro, până la 19,3 miliarde euro.

Din datoria externă pe termen mediu şi lung, cele trei componente ale datoriei publice – directă, garantată şi împrumutul de la FMI – au înregistrat cumulat o reducere cu 389 milioane euro, până la 17 miliarde euro, 1,615 miliarde euro, respectiv până la 9,44 miliarde euro.

Datoria pe termen mediu şi lung negarantată public, cea a companiilor private şi a băncilor, a scăzut cu 251 milioane euro, până la 37,08 miliarde euro, în vreme ce valoarea depozitelor nerezidenţilor a urcat cu 85 milioane euro, la 8,6 miliarde euro.

Cum aminteam mai sus, datoria externă pe termen scurt, care în cea mai mare parte aparţine mediului privat, a crescut cu 174 milioane euro.

Faţă de sfârşitul lui 2010, totalul datoriei externe este cu 2,1 miliarde euro mai mare în aprilie, înregistrându-se creşteri pe aproape toate componentele – cu 1,2 miliarde euro pe componenta publică şi cu 0,9 miliarde euro pe componenta privată.