Obiectiv – acela de a familiariza personalul care lucreaza in sistemul financiar-bancar cu continutul si structura situatiilor financiare, pentru a intelege si interpreta informatiile furnizate de acestea. Programul este  conceput astfel incat sa ofere nivelul de cunostinte de baza privind conceptele, elementele si practicile utilizate in analiza financiara. Analiza financiara se realizeaza pe baza situatiilor financiare de sinteza (bilant, cont de profit si pierdere, cash-flow) si are ca scop evaluarea pozitiei financiare a unei companii si a performantelor acesteia la incheierea unui exercitiu financiar.

Grup tinta – persoanele nou angajate in institutiile de credit (analisti financiari, contabili), precum si cei care lucreaza in departamentele de creditare.

Continut
§ Creditorul si analiza financiara
§ Tehnici de analiza financiara
§ Instrumentele analizei financiare
§ Tipuri  si modalitati de analiza financiara
§ Situatiile financiare: bilant, cont de profit si pierdere, cash-flow
§ Indicatori de lichiditate
§ Indicatori de solvabilitate
§ Indicatori de rentabilitate
§ Analiza companiei – SWOT
§ Studii de caz privind analiza solicitarilor de credit

Lector – Dorina Pana, expert bancar la Centrul de Training Financiar-Bancar  din cadrul Institutului Bancar Roman (IBR).

Din anul 1998 si pana in prezent sustine, impreuna cu specialisti din domeniul bancar, programe de formare si specializare profesionala in domeniul activitatii de creditare, managementul creditelor si riscul in activitatea de creditare, creditarea intreprinderilor mici si mijlocii, analiza financiara in activitatea de creditare. Are responsabilitati in elaborarea si actualizarea programelor de pregatire profesionala organizate de Institutul Bancar Roman pe teme din domeniul activitatii de creditare. Din anul 1999, este tutor expert la „Analiza Riscului in Activitatea de Creditare”, la departamentul de programe la distanta (ID) si e-learning,  si preda disciplina „Creditarea agentilor economici” la Facultatea de Management Financiar, din cadrul Universitatii Financiar-Bancare. Intre anii 1996-1998, a fost administrator credite la Bancorex, activitatea constand in efectuarea analizei de credit, urmarirea derularii creditului si recuperarea creditelor neperformante.         

Perioada  – 16-17.09.2010, orele 9-15.

Persoane fizice – 900 lei, la care se aplica o reducere de 10%, in conditiile achitarii cu cel putin 15 zile inainte de inceperea programului. Taxa include si servicii de catering.

Plata se va face in contul IBR numarul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Romaneasca – SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantului/cursantilor).