Întreprinderile europene mici și mijlocii trebuie să beneficieze într-o mai mare măsură de piețele emergente cu creștere rapidă, cum ar fi China, India, Rusia sau în regiuni precum Asia de Sud-est și America Latină.
În prezent, numai 13 % din IMM-urile din UE sunt active la nivel internațional în afara UE prin comerț, investiții sau alte forme de cooperare cu parteneri străini.
IMM-urile se confruntă cu obstacole specifice la intrarea pe piața mondială, nu în ultimul rând legate de accesul la informații cu privire la piață, localizarea clienților potențiali și găsirea partenerilor adecvați. Ele se confruntă, de asemenea, cu aspecte mai complexe, precum conformarea la legislația străină, de exemplu la norme obligatorii de drept contractual, reglementări vamale, standarde și reglementări tehnice, gestionarea transferului de tehnologie și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială.
Pe de altă parte, cele 23 de milioane de IMM-uri ale Europei reprezintă două treimi din locurile de muncă în sectorul privat și aproximativ 80 % din noile locuri de muncă în ultimii cinci ani au fost create de IMM-uri.
Astfel, noua strategie a UE stabilește următoarele acțiuni:
• Consolidarea ofertei de servicii de sprijin existente asupra piețelor prioritare;
• Îmbunătățirea structurii de guvernanță a Rețelei întreprinderilor europene pentru a permite o mai bună colaborare cu organizațiile gazdă și părțile interesate.
• Consolidarea coerenței schemelor de sprijin la nivelul UE pentru a le spori impactul; în prezent, la nivel național, există peste 300 de programe de sprijin care se concentrează adesea doar asupra unei singure regiuni în creștere, în condițiile în care, între timp, noi regiuni de creștere și-au făcut apariția.
• Promovarea rețelelor și grupurilor pentru internaționalizarea IMM-urilor;
• Organizarea colaborării paneuropene în piețele prioritare pentru a valorifica la maximum fondurile publice cheltuite;
• Crearea unui portal unic virtual de informații pentru IMM-uri care doresc să facă afaceri dincolo de frontierele UE;
• O mai bună mobilizare a politicilor existente ale UE pentru a accelera creșterea internațională a IMM-urilor europene.