În schimb cei care deţin deja o poliţă facultativă vor fi scutiţi de această obligativitate, potrivit votului final dat de deputaţi unor amendamente la legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor.
Astfel,  contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă între Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societăţilor de asigurare acţionare PAID (ABC Asigurări, Astra Asigurări, Ardaf, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins România, Generali, Grawe România, Groupama România, Uniqa Asigurări, Platinum Asigurări).
Pentru încheierea contractului proprietarul trebuie să prezinte cartea de identitatea şi actul de proprietate.
PAD trebuie să cuprindă cel puţin denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante,  numele beneficiarului asigurării, tipul locuinţei şi adresa acesteia, suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi termenele de plată a acesteia, precum şi perioada de valabilitate a contractului de asigurare.
De asemenea, primele cuvenite pentru sumele asigurate exprimate în euro vor fi plătite în lei, la cursul Băncii Naţionale a României (BNR) valabil la data efectuării plăţii (20 de euro pentru locuinţele tip A – construcţii cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau 10 euro pentru locuinţele tip B – construcţii cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă).
Potrivit legii, suma asigurată va fi acordată tot în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data încheierii contractului de asigurare (20.000 de euro, pentru fiecare locuinţă de tip A şi 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B).
“Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin hotarâre a Guvernului, în primii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar după această perioadă, prin ordin al preşedintelui C.S.A. Modificarea valorii sumelor prevăzute (…) se poate face anual. Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei”, se arată în textul legii.
În cazul persoanelor care beneficiază de ajutor social, prima obligatorie se suportă din bugetele locale.
Ce nu acoperă PAD?
În cazul în care locuinţa asigurat este avariată din cauza inundaţiilor, cutremurelor sau alunecărilor de teren pagubele produse anexelor sau dependinţelor care nu sunt legate structural de aceasta, precum şi bunurile din interiorul locuinţei nu vor fi acoperite de PAD.
Astfel, daunele provocate de incedii, explozii, furt etc vor fi acoperite numai în cazul în care proprietarul are încheiată o poliţă facultativă care îi acoperă aceste riscuri.
PAD nu mai este obligatorie pentru cei cu asigurări facultative
În data de 16 noiembrie 2010 Camera Deputaţilor a vota mai multe amendamente la legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor, printrecare si cel care prevede că proprietarii care au încheiată o poliţă facultativă de asigurare a locuineţei nu mai sunt obligaţi să încheie un PAD.
“Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie”, se arată în textul adoptat de deputaţi.
În data de 29 noiembrie 2010 noua lege a fost trimisă Preşedintelui României pentru promulgare.
Cosmin Zaharia, redactor Strategic Insurance Broker