Ministerul va funcționa cu același număr de posturi, respectiv 908, exclusiv demnitarii și Cabinetul ministrului.  O modificare constă în reducerea numărului de secretari de stat pentru ministru. De acum, ministrul va fi ajutat de un număr de 3 secretari de stat, față de 4 secretari de stat în structura veche Însă, secretarul general va fi ajutat de către 2 secretari generali adjuncți, față de un secretar general adjunct, în vechea organigramă.

Citiți aici interviul acordat de ministrul Agriculturii pentru revista Capital

În noua organigramă, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții se va desființa iar activitatea sa va fi preluată de către două direcții generale, astfel:  Direcția Generală Inspecții, structură nou înființată, ce va avea în structură: Direcția Monitorizare Inspecții, Verificare și Control, compusă din: Serviciul Inspecții, Verificare și Control și Serviciul Coordonare Compartimente Județene; și Direcția Generală Control și Integritate, ce va avea în structură: Direcția Control Intern, compusă din: Serviciul Control de Management și Integritate și Serviciul Metodologie, Monitorizare și Control Ex-post.

Postul de director general adjunct al Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții se desființează.

Direcția Coordonare Politici Europene, Programe cu Finanțare UE și Relații Internaționale precum și postul de director general adjunct din cadrul Direcției Generale Afaceri Europene și Relații Internaționale se desființează, pentru a evita suprapunerea atribuțiilor acestora cu cele ale funcției de director general și pentru a dinamiza comunicarea pe vertical.

Direcția Generală Pescuit AM POP se va redenumi Direcția Generală Pescuit AM POPAM, conform noii denumiri a programului. Se va modifica denumirea și în cuprinsul HG nr. 1185/2014. În structura actuală se va înființa Serviciul control și se va desființa Compartimentul nereguli.

Autoritățile de Management pentru POPAM și PNDR nu vor mai avea funcții de director general adjunct, pentru a evita suprapunerea atribuțiilor acestora cu cele ale funcției de director general și pentru a dinamiza comunicarea pe vertical.

Direcția Generală Dezvoltare Rurală AM PNDR se reorganizează și va avea în componență 3 direcții și 3 servicii direct subordonate directorului general:

Direcția Metodologie, Monitorizare și Coordonare, ce va avea în structură:

-Serviciul Metodologie

-Serviciul Monitorizare

-Serviciul Coordonare

Direcția Infrastructură Rurală și Măsuri de Investiții, ce va avea în structură:

-Serviciul Infrastructură Rurală

-Serviciul Măsuri de Investiții

Direcția LEADER, Măsuri de Investiții Nonagricole și Formare Profesională, ce va avea în structură:

-Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole

-Serviciul Formare Profesională

Serviciul Asistență Tehnică

Serviciul Măsuri de Mediu, Climă

Serviciul RNDR .

Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene se reorganizează și va avea în componență două direcții și două servicii coordonate direct de directorul general:

Direcția Buget Finanțe, ce va avea în structură:

-Serviciul Buget și Analiză Bugetară

-Serviciul Finanțarea Formelor de Sprijin Acordate Producătorilor Agricoli

Direcția Fonduri Europene și Contabilizare Plăți (această activitate era organizată la nivel de serviciu –Serviciul fonduri europene și contabilizare plăți; funcția de șef serviciu este vacantă)

Serviciul Investiții și Achiziții

Serviciul Patrimoniu și Administrativ, ce va avea în structură:

-Biroul Patrimoniu, Arhivă

Direcția Generală Industrie Alimentară se desființează iar activitatea acesteia se va prelua în cadrul Direcției Generale Politici Agricole și Industrie Alimentară, mai puțin activitățile de extensie, consultanță, cercetare și formare profesională care vor intra in coordonarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale la nivel de serviciu (Serviciul extensie, consultanță, cercetare, inovare, formare profesională).

Direcția Generală Politici Agricole și Strategii se va reorganiza sub denumirea Direcția Generală Politici Agricole și Industrie Alimentară, și va avea în componență:

Direcția Politici în Sectorul Vegetal (fosta Direcție organizări de piață în sectorul vegetal)

Serviciul Industrie Alimentară

Serviciul RICA

Serviciul Comerț Exterior și Promovare

Direcția Politici în Zootehnie (fosta Direcție organizări de piață în sectorul zootehnic).

Direcția Îmbunătățiri Funciare, Fond Funciar și Protecția Mediului se reorganizează și va purta denumirea Direcția Irigații și Fond Funciar. Ea va funcționa în subordinea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și va avea în componență:

Serviciul Irigații și Compartimentul Fond Funciar

Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agențiilor de Plăți și a Organismului Coordonator are ca atribuții curente monitorizarea și controlul păstrării criteriilor de acreditare de către cele două agenții de plăți (agenții care sunt acreditate). Din acest motiv se impune diminuarea structurii și astfel, va funcționa la nivel de compartiment, cu un număr de 3 posturi: 1 consilier juridic asistent, 1 consilier juridic superior și un consilier asistent.