facilitatile fiscale acordate persoanelor juridice. Dar, pe de alta parte, introducea unele facilitati pentru persoanele fizice. Printre acestea, deducerea din venitul anual global a:- cheltuielilor de reabilitare termica a locuintei de domiciliu, in limita maxima de 15 milioane de lei;- primelor de asigurare pentru locuinta de domiciliu, in limita echivalentului in lei a 200 de euro pe an; – contributiilor la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an; – contributiilor pentru asigurarile private de sanatate, cu exceptia celor incheiate in scopuri estetice, in limita echivalentului in lei a 200 de euro pe an;La acestea se adauga posibilitatea contribuabilului de a sponsoriza entitatile nonprofit organizate conform OG nr. 26/2000, in limita a 1% din impozitul anual datorat.Au trecut aproape trei trimestre din anul fiscal 2004 si, in cazul ca nu am facut-o deja, ar trebui sa ne gandim serios la cati bani vrem sa dam statului sub forma de impozit pe venitul global. Practic, optiunile noastre nu sunt chiar numeroase, deoarece doua dintre facilitatile deja enumerate nu vor fi aplicabile pentru acest an. Astfel, desi aparuta in acest an, Legea nr. 212/2004 privind asigurarile private de sanatate va intra in vigoare abia anul viitor. In forma initiala, legea prevedea intrarea in vigoare din luna septembrie a acestui an, ceea ce ar fi permis, probabil, contribuabililor sa incheie asigurari si sa deduca 200 de euro din baza impozabila sub forma de prima de asigurare. O schimbare de ultima ora (OUG nr. 60/2004), intrata in vigoare la 1 septembrie 2004, a anulat aceasta posibilitate. Legiuitorii au hotarat ca au nevoie de mai mult timp de gandire pentru finalizarea normelor care sa permita aplicarea legii.Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale prevede de la bun inceput ca schemele de pensii ocupationale vor deveni operationale incepand cu 1 ianuarie 2005. Drept urmare, putem taia de pe lista deducerilor pentru anul 2004 si cei 200 de euro reprezentand participarea la astfel de scheme.Ce a mai ramas? In primul rand, deducerea cheltuielilor cu reabilitarea termica a locuintei. Este o facilitate importanta si, mai ales, accesibila, deoarece pe parcursul acestui an numerosi contribuabili au efectuat sau urmeaza sa efectueze lucrari care se pot include in aceasta categorie. Modalitatea de decontare a acestor cheltuieli a fost stabilita prin Procedura aparuta in 5 august 2004. Acest act normativ stabileste care sunt acele lucrari care pot fi decontate, care sunt documentele justificative acceptate, care sunt persoanele care pot beneficia de deduceri (conform Codului fiscal). In ceea ce priveste primele de asigurare a locuintei, nu s-au prevazut inca norme speciale de aplicare a procedurii de deducere. Este de presupus insa ca vor trebui prezentate copii dupa contractul de asigurare si dupa documentele care fac dovada platii primelor de asigurare. Ultima optiune enumerata de catre noi se referea la posibilitatea de a sponsoriza entitatile nonprofit cu 1% din valoarea impozitului datorat. Interesanta optiune. Putem spune chiar generoasa, gandindu-ne ca, probabil, s-a dorit sustinerea sectorului nonprofit. Aplicarea acestei optiuni ridica insa multe intrebari. Cand si cum se face efectiv aceasta sponsorizare? 1% din care impozit? Tot ceea ce spune Codul fiscal pana in acest moment este faptul ca obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor rezultate din aplicarea cotei revine angajatorilor sau organelor fiscale, dupa caz. In continuare nu putem face decat presupuneri. Presupunem, spre exemplu, ca angajatorii vor face astfel de operatiuni doar pentru angajatii pentru care face regularizarea impozitului pe venitul din salarii. Va exista o rubrica speciala in fisa fiscala in care sa fie trecuta reducerea cu 1% a impozitului datorat? Daca nu, cum va recupera angajatorul sumele virate cu titlu de sponsorizare in numele salariatilor sai? Cat despre cum va efectua organul fiscal aceste operatiuni, ne permitem deocamdata sa fim sceptici, daca ne gandim numai la ce anume va trebui sa faca un contribuabil, din punct de vedere birocratic, pentru a solicita aplicarea acestei facilitati.Observatii:
1. Deducerile cheltuielilor de reabilitare termica si a cheltuielilor reprezentand asigurarea locuintei se vor aplica numai de catre organul fiscal.
2. Contribuabilii care doresc sa beneficieze de aceste deduceri vor informa angajatorii in legatura cu acest lucru, pentru ca acestia din urma sa nu efectueze regularizarea impozitului pe venit.
3. Deducerile din venitul anual brut se fac in ordinea prevazuta la art.86 Cod fiscal.
4. Documentele justificative pentru aplicarea deducerii se vor depune o data cu depunerea declaratiei de venit.
5. Deducerile se vor aplica in limita venitului anual global realizat (aceasta este o prevedere implicita, deoarece Codul fiscal nu precizeaza in mod explicit acest lucru).
6. In cazul deducerii cheltuielilor de reabilitare, legea a prevazut expres categoriile de contribuabili care pot beneficia de aceasta facilitate:
a) persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania;
b) persoanele fizice care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile ulterioare, care realizeaza venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv:
1. venituri din activitati independente;
2. venituri din salarii;
3. venituri din cedarea folosintei bunurilor.
EXEMPLU DE CALCUL
Presupunem ca un contribuabil care are calitatea de salariat va obtine intr-un an un venit total de 33,6 milioane lei (adica venitul anual minim brut). El doreste sa deduca cheltuieli de reabilitare de 15 milioane lei si cheltuieli de asigurare a locuintei de 8 milioane (200 de euro la un curs de 40.000 lei/euro), adica un total de 23 de milioane lei.Calculul va fi urmatorul:
– total contributii datorate: 5,7 milioane lei
– deduceri personale: 24 milioane lei
– cheltuieli profesionale: 3,6 milioane lei
– venit anual brut: 300.000 lei
– deducerea cheltuielilor de reabilitare si asigurare se va face doar in limita venitului anual: 300.000 lei (din totalul de 23 milioane posibil a fi deduse)
– venit impozabil: 0
– impozit datorat: 0
– impozit retinut anticipat (impozit lunar): 51.840 lei
In concluzie, pentru o cheltuiala efectuata in interesul propriu de 23 de milioane, contribuabilul va primi inapoi de la stat 50 de mii de lei, adica impozitul platit in cursul anului. Contribuabilii cu venituri mici vor beneficia cel mai putin de facilitatile fiscale suplimentare oferite de catre stat. Multi dintre acestia au sau vor avea cu siguranta cheltuieli care s-ar putea deduce din venit, deoarece, spre exemplu, contorizarea consumului de apa calda este obligatorie, conform HG nr. 933/2004. Pentru contorizare, acesti contribuabili au scos sau vor fi nevoiti sa scoata bani din buzunar. Bani pe care practic nu ii vor putea recupera, desi legea le permite.
Observatie: calculul este orientativ si nu ia in considerare elementele specifice care intervin in momentul stabilirii impozitului anual datorat (valoarea deducerilor personale, grila de impozitare etc.).

ce se poate repara
Lucrari de reabilitare termica acceptate spre deducere din impozitul pe venitul global:
a) termoizolarea peretilor exteriori;
b) termoizolarea terasei/podului;
c) termoizolarea planseului peste subsol;
d) transformarea acoperisului tip terasa in acoperis tip sarpanta;
e) termoizolarea conductelor din subsol si, dupa caz, inlocuirea conductelor, armaturilor si robinetelor deteriorate;
f) inlocuirea usilor de acces in blocul de locuinte cu tamplarie cu geam termoizolant;
g) inlocuirea armaturilor si robinetelor deteriorate din locuinta;
h) inlocuirea ferestrelor exterioare si a usilor de acces la balcon/logie cu tamplarie cu geam termoizolant si montarea de obloane la ferestre; r
ri) spalarea chimica a corpurilor de incalzire; rn
rnj) inlocuirea corpurilor de incalzire; rn
rnk) inlocuirea robinetelor la corpurile de incalzire existente cu robinete termostatate si contorizarea consumului individual de energie termica/montarea repartitoarelor de costuri la corpurile de incalzire; rn
rnl) contorizarea consumului individual de apa calda menajera. rn
rnIn cazul lucrarilor de la literele a)-f) efectuate intr-un bloc de locuinte care se constituie intr-un condominiu, cheltuielile se vor deduce proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna detinuta de catre fiecare proprietar.rn
rnLucrarile se pot efectua in antrepriza sau in regie proprie.rn
rnPentru aplicarea deducerii, se vor prezenta urmatoarele documente in copie:rn
rna) devizul de lucrari intocmit de persoana fizica/juridica autorizata, respectiv declaratie pe proprie raspundere in cazul realizarii lucrarilor in regie proprie, din care sa reiasa materialele specifice achizitionate si categoriile de lucrari executate, exprimate in unitati fizice si valorice; rn
rnb) documentele justificative care atesta plata; rn
rnc) documentele justificative privind plata cheltuielilor si repartizarea acestora pe fiecare proprietar, in cazul lucrarilor executate la partile comune ale condominiului; rn
rnd) actul de proprietate; rn
rne) actul de identitate; rn
rnf) actele de stare civila, dupa caz.