"Totodată, în cazul popririi bancare, s-a prevăzut un termen de trei zile pentru ca băncile să plătească sumele indisponibilizate. Acest interval creează premisele evitării situaţiilor de executări multiple, atunci când au fost poprite şi indisponibilizate sume existente în mai multe conturi bancare. Astfel, în acest interval de timp, debitorul, după ce a fost informat de banca sa cu privire la popririle instituite, poate solicita organului fiscal menţinerea doar a uneia dintre popriri şi ridicarea celorlalte care depăşesc debitul înscris în titlul executoriu ce face obiectul popririi", informează Biroul de presă al Guvernului. 

Sursa citată arată că "actul normativ completează prevederile legale referitoare la tipurile de garanţii în sensul extinderii garanţiilor financiare cu un nou tip: poliţa de asigurare de garanţie". 

"Prin această modificare se oferă posibilitatea contribuabililor să depună drept garanţie scrisori/ poliţe de asigurare de garanţie emise şi de alte instituţii de credit sau alte instituţii financiare autorizate, nu numai de către cele bancare. De asemenea, se creează o regulă specială de aplicare a măsurilor de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat de la autorităţi sau instituţii publice sume certe, lichide şi exigibile. În astfel de situaţii, în baza documentelor furnizate de debitor, organul de executare va institui poprirea asupra sumelor datorate de aceste autorităţi sau instituţii publice. Modificarea legislativă are drept scop evitarea executărilor silite a sumelor din conturile bancare sau a bunurilor debitorilor, măsuri inechitabile în condiţiile în care debitorii au, în acelaşi timp, sume de încasat de la autorităţi sau instituţii publice", mai precizează Guvernul. 

AGERPRES