Pornind de la acest context, punctăm în continuare cele mai importante măsuri fiscale ce se adresează investitorilor, persoane juridice, ținând cont de fluxurile obținute de aceștia din instrumentele financiare precum acțiuni și alte instrumente de finanțare/economisire.

Reducerea impozitului pe dividende

Din perspectiva expunerii şi impactului său, reducerea  impozitului pe dividende la 5% reprezintă una dintre cele mai semnificative schimbări aduse de noul Cod Fiscal, scopul său fiind reducerea costurilor cu impozitarea rezultatelor financiare. Dacă în primă instanță s-a prevăzut reducerea cotei începând cu 1 ianuarie 2017, în urma schimbărilor aduse în luna noiembrie, cota de 5% va fi aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016, această măsura având în vedere stimularea distribuirii rezultatelor financiare sub formă de dividende și a plății acestora începând cu anul fiscal 2016.

Extinderea sferei veniturilor neimpozabile pentru persoane juridice române

O prevedere favorabilă ce are ca scop  încurajarea investițiilor pe piața de capital românească este eliminarea condițiilor legate de deținerea minimă  obligatorie (participație și perioada de deținere) pentru încadrarea dividendelor primite de participanți (persoane juridice române) de la persoane juridice române ca venituri neimpozabile. Astfel, la nivelul acestor participanți, veniturile din dividende primite de la societăți românești vor fi neimpozabile începând cu 2016, indiferent de cota de participare deținută sau perioada de deținere, aceasta măsură având scopul de a face piața de capital mai atractivă pentru potențiali investitori români.

Totodată, începând cu 2016, sfera veniturilor neimpozabile va fi extinsă și la alte categorii de venituri. Din perspectiva investitorilor români, cel mai semnificativ aspect este legat de includerea veniturilor din reevaluarea titlurilor de participare deținute atât la societăți românești cât și la societăți străine în categoria veniturilor neimpozabile, în anumite condiții. În consecință,  orice plus de valoare adus titlurilor de participare nu va mai fi subiect de impunere cu 16% ca până în prezent, pentru o deținere de minim 10% pentru un an de zile.

Câștiguri de capital obținute de nerezidenți din vânzarea de acțiuni – eliminarea clauzei de „real- estate”

Potrivit legislației fiscale actuale veniturile obținute de persoane juridice străine din vânzarea, directă sau indirectă, a titlurilor de participare/acțiuni deținute la o societate românească sunt impozabile în România dacă minim 50% din valoarea mijloacelor fixe ale respectivei societăți sunt proprietăți imobiliare situate în România. Clauza este prevăzută şi de unele tratate de evitare a dublei impuneri (cum sunt cele încheiate cu Austria, Irlanda, Germania), în aceste condiții rămânând și României dreptul de impozitare a câștigurilor din vânzarea de acțiuni. Începând cu 2016, condiția cu privire la impozitarea în România a câștigului obținut din vânzarea de acțiuni deținute la o societate ce are proprietăți imobiliare situate în România a fost eliminată, în aceste condiții vânzarea „indirectă” devenind neimpozabilă in România.

Noua reglementare fiscală mai vine cu o modificare în materie de câștiguri de capital, mai exact în privința declarării și plătii impozitului pe profit de către persoane juridice străine pentru vânzarea de acțiuni românești. Astfel, doar persoana juridică străină care obține astfel de venituri trebuie să declare și să plătească impozitul în România, condițiile de înregistrare fiind mai prietenoase din 2014, de când este permisă înregistrarea nerezidenților fără necesitatea unui reprezentant fiscal.

Impozitul cu reținere la sursă pentru dobânzi și posibilitatea recuperării acestuia

În ceea ce privește veniturile din dobânzi, Noul Cod Fiscal vizează extinderea  scutirii de la impozitul cu reținere la sursă a dobânzii la instrumentele/titlurile de creanță emise de societățile române, față de scutirea aplicabilă dobânzii aferente instrumentelor de datorie publică, prevăzută în trecut. Scutirea se aplică  instrumentelor/titlurilor de creanță care sunt emise de o societate constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, în baza unui prospect aprobat de autoritatea de reglementare competentă, pentru dobânzi plătite persoanelor neafiliate.

O alta măsură extrem de favorabilă a fost introdusă încă din primăvara anului 2015 pentru soluționarea cazului de încălcare a dreptului Uniunii Europene de către România, în materia libertății de a presta servicii și a libertății de circulație a capitalului în cazul persoanelor juridice și fizice, nerezidente. Potrivit noilor reglementări, nerezidenții pot opta pentru regularizarea impozitului reținut la sursă cu privire la venituri din dobânzi și plata impozitului pe profit, având astfel posibilitatea restituirii impozitului reținut suplimentar in România. Aceasta restituire s-ar putea produce în urma unui re-calcul al bazei impozabile pentru veniturile din dobânzi, calcul ce în practică era posibil pe trecut doar pentru rezidenți români.

În concluzie, măsurile adoptate de Noul Cod Fiscal au intenția de a oferi mai multe oportunități pentru investitori, prin crearea unui cadru fiscal mai clar și predictibil, dar și prin introducerea unor prevederi favorabile care să stimuleze investițiile în instrumente financiare, dar si să faciliteze accesul investitorilor pe piața de capital românească și nu numai.

Articol realizat de

Maria-Cristina Florea, Manager servicii fiscale, Deloitte Romania

Georgiana Chirila, Senior Consultant servicii fiscale, Deloitte Romania