Să nu pui toate ouăle în acelaşi coş. Niciodată nu a părut mai plină de învăţăminte această vorbă din popor. Mai ales dacă o aplicăm propriilor noastre economii. Depozitul bancar nu mai poate fi unica soluţie într-o lume în care băncile centrale fac totul posibil pentru a stimula revigorarea economică prin dobânzi mici. Plasamentele în metale preţioase, în monede străine, în acţiuni sau în titluri de stat ar putea fi o variantă numai că, fără o pregătire economică temeinică şi fără sfaturi avizate, riscurile asumate sunt imense. Şi atunci, cum faci să îţi diversifici economiile fără a-ţi asuma riscuri substanţiale? O soluţie sunt produsele de economisire cu componentă investiţională (unit linked). Ai cel puţin trei mari avantaje.

În primul rând, investiţia iniţială este garantată 100% – element regăsit la produsele de ultimă generaţie. În al doilea rând, randamentul fondului  are o performanţă mai mare sau egală cu zero, posibilitatea de câştig fiind nelimitată, în funcţie de evoluţia acţiunilor în care au fost plasaţi bani. Acest câştig este valabil la maturitatea contractului. În al treilea rând, spre deosebire de câştigurile din dobânzi, profitul obţinut din acest tip de plasament nu este impozitat. EFG Invest 1,  produsul de bancassurance pe care EFG Asigurări de Viaţă tocmai l-a lansat, îndeplineşte toate cele trei calităţi de mai sus . 

„EFG Invest este un produs de tip unit-linked, caracterizat de o componentă predominantă de investiţie, pentru care protejarea capitalului investit este garantată. Pe toată durata contractului clientul beneficiază şi de o asigurare de viaţă”, spune Mihai Bogza, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bancpost,  Produsul poate fi achiziţionat în perioada 7 noiembrie – 9 decembrie din toate sucursalele şi agenţiile Bancpost.

Cinci săptămâni în care poţi deveni „acţionar“ al unor supercompanii  
Produsul Bancpost  are două componente majore: una o reprezintă asigurarea de viaţă, şi alta investiţia în unităţi ale fondului de investiţii Invest 1. Produsul presupune o investiţie pe 6 ani. La rândul lor, administratorii fondului plasează cea mai mare parte a banilor (95%) în acţiuni ale marilor companii, şi restul în depozite la Bancpost. Această componentă duală a plasamentului făcut de fond este şi cea care asigură randamentul pozitiv, indiferent de evoluţia titlurilor achiziţionate. În portofoliul Invest 1 se regăsesc acţiuni ale unor giganţi cum ar fi France Telecom, Deutsche Telecom, Credite Agricole (una dintre cele mai stabile bănci europene), Axa (cea mai mare companie de asigurări de viaţă din Europa) sau BASF (cea mai mare companie germană).

Suma ce va fi investită în unităţi de fond se numeşte primă netă şi este obţinută prin scăderea din plasamentul iniţial (minimum 2.000 de euro fără limită maximă) a primei de asigurare (21 de euro) şi a taxei de emitere (69 de euro pentru o investiţie de 2.000 de euro). Taxa de emitere reprezintă 3,5% din diferenţa dintre suma investită şi prima de asigurare. O unitate de fond costă iniţial 10 euro, dar preţul ei variază în funcţie de evoluţia acţiunilor în care sunt plasaţi banii. Suma din cont este rezultatul înmulţirii dintre numărul de unităţi deţinute şi valoarea lor din momentul respectiv. Mai clar, pentru o investiţie de 2.000 de euro calculele sunt următoarele: asigurarea de viaţă – 21 de euro, taxa de emitere – 69 de euro, capitalul investit 1.910 reprezentând 191 de unităţi de fond: La 10.000 de euro, taxa de emitere va fi de 349 de euro.

Ce înseamnă un produs structurat

Principalele avantaje ale produselor structurate, printre care se numără şi cel al Bancpost, se pot rezuma în patru cuvinte: Simplificare, Varietate, Accesibilitate, Transparenţă. Sunt simple pentru că realizează un mix de strategii complexe, structuri şi indici într-un singur instrument. Oferă varietate pentru că se pot mula pe orice activ-suport, de la acţiuni până la metale preţioase, de exemplu. Sunt accesibile pentru că pot fi achiziţionate de orice client persoană fizică sau juridică, indiferent de pregătirea lui financiară. Nu în ultimul rând, sunt transparente pentru că investitorii cunosc modul în care se determină preţul sau valoarea de piaţă a produsului şi au acces în timp real la performanţa şi tranzacţionarea acestui instrument.

O asigurare de viaţă Unit Linked este un produs financiar care oferă clienţilor, în acelaşi timp, o asigurare de viaţă şi o investiţie. Asigurarea de Viaţă oferă protecţie în cazul decesului clientului; protecţia este reprezentată de suma asigurată care este garantată. În cazul decesului clientului, beneficiarii încasează suma asigurată, la care se poate adăuga performanţa rezultată ca urmare a investiţiei, în funcţie de caracteristicile fiecărui produs.

EFG Invest este un produs de tip unit-linked pentru care protejarea capitalului investit este garantată. Clientul beneficiază şi
de o asigurare de viaţă.

Mihai Bogza, preşedinte, CA Bancpost