Proiectul de lege primește critici vehemente din partea magistraților din România. Asociația Magistraților din România (AMR) a transmis o scrisoare în acest sens Asociaţiei Europene a Judecătorilor în care precizează că „pensia de serviciu nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată”.

„AMR a făcut trimitere la documente interne şi internaţionale ce consacră principiul independenţei justiţiei ce include şi independenţa financiară, invocând, printre altele, chiar art. 8.1. din Carta Universală privind Statutul Judecătorilor, adoptată de UIM-IAJ în anul 1999 şi actualizată în anul 2017, prevedere potrivit căreia judecătorii trebuie să primească o renumeraţie suficientă pentru a le asigura independenţa economică şi, prin aceasta, demnitatea, imparţialitatea şi independenţa.

Totodată, AMR a accentuat faptul că pensia de serviciu nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, constituind o compensaţie parţială pentru inconvenientele ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistraţii, fiindu-le interzise activităţi ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-şi crea o situaţie materială de natură să le ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii”, declară AMR.

Răspunsul primit din partea președintelui Asociaţiei Europene a Judecătorilor susține că acest proiect întradevăr „încalcă principiile enunţate în documentele internaţionale menţionate, al căror obiectiv este de a stabili standarde europene comune pentru independenţa sistemului judiciar.”