Valoarea activului net pe acțiune al Fondului Proprietatea se ridică la 1,1147 lei, ceea ce face ca valoarea Fondului să fie de 14,94 miliarde lei (3,45 miliarde euro). Prețul pe acțiune la sfârșitul lunii trecut era de 0,4512 lei, nivel care oferă un discount de aproape 60% față de VAN.
Scăderea cotației s-a adâncit în ultimele luni, după ce la jumătatea anului valoarea unui titlu era cu 14,7% mai mic decât la momentul listării din ianuarie.
Acțiunile listate reprezintă 33,95% din valoarea portofoliului Fondului Proprietatea, iar acțiunile nelistate 62,78%. Lichiditățile nete și creanțele însumează 3,27% din portofoliu.
Cele mai importante zece dețineri din portofoliu au o pondere de 73,77% din total. De altfel, primele două, adică OMV Petrom (cu o pondere 23,41%) și Hidroelectrica (22,35%), ocupă aproape 46% din valoarea activelor FP.
În octombrie, au fost realizate 426 de conversii de acțiuni (adică de transferarea a titlurilor către proprietarii despăgubiți), în urma cărora au rezultat 326 de noi acționari. Numărul acțiunilor transferate este de 227,27 milioane, adică 1,65% din capitalul social al FP.
Ministerul Finanțelor Publice mai deține 3,23% din capitalul social al Fondului, la care se adaugă (dar nu sunt luate în calcul) 2,7% reprezentând acțiuni neplătite. Fondul deține în nume propriu 1.74% din acțiuni, ca urmare a răscumpărărilor realizate.
Acționarii instituționali străini dețin 37,95% din capitalul social al FP, iar persoanele fizice române au un pachet total de 35,7%. Persoanele fizice nerezidente au un pachet de 9,61%, iar acționarii instituționali români dețin 9,07%.
Cotația la zi a FP de la BVB este de 0,4476 lei pe acțiune, nivel la care capitalizarea Fondului este de 6,18 miliarde lei.