De asemenea, în documentul publicat pe site se regăsește și Nota de Fundamentare aferentă proiectului. În conformitate cu prevederile legale aplicabile, nivelul cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile a fost stabilit în baza scenariilor transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Astfel, pentru anul viitor, cota obligatorie propusă este de 12,15% din consumul final brut de energie electrică. În perioada imediat următoare, ministerul va organiza dezbateri cu reprezentanții asociațiilor de producători de energie și reprezentanții asociațiilor de consumatori, dar și cu instituții precum ANRE și Consiliul Concurenței.