"Amendamentele depuse la proiectul Legii de buget sunt undeva la 66 pe lista oficială, iar, cu cele apărute în timpul şedinţei, sunt undeva la 73-74 de amendamente. Banii sunt foarte mulţi, sunt undeva la patru miliarde lei, ceea ce, evident, este nesustenabil la momentul acesta. Noi am explicat că aceste sume, care au fost prevăzute, s-au bazat pe o negociere foarte dură deja efectuată cu Ministerul Finanţelor Publice şi acum avem o marjă foarte mică de a creşte această sumă, dar va fi şi pasul următor, negocierea în Comisia pentru buget, şi acolo se va trage linia şi se va hotărî ce proiect va putea fi promovat şi care nu", a spus ministrul Transporturilor. 

La începutul dezbaterilor din comisiile reunite de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor referitor la avizarea proiectului de buget al MT pentru 2016, parlamentarii au adoptat, la propunerea preşedintelui Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaţilor, Mihai Lupu, două amendamente care "acordă MT un mecanism foarte bun de tranzit între vechiul instrument structural şi noul instrument structural", potrivit lui Costescu. 

"Amendamentele de la început s-au introdus pentru a ne permite o flexibilitate. Suntem acum între două instrumente structurale, între POS-T şi POIM, POIM-ul care vine din urmă cu noile proceduri care încă nu au fost stabilite complet la nivelul comisiilor şi la nivelul Ministerului Fondurilor Europene şi, practic, tocmai pentru a sări această perioadă de inactivitate pe care ar trebui să o stăm până să iasă aceste proceduri, ni s-a dat voie să începem să demarăm proiectele şi să ne facem procedurile şi pregătirile. Asta este în esenţă subiectul primelor amendamente", a explicat şeful de la Transporturi. 

În ceea ce priveşte o eventuală susţinere la Comisia pentru buget, de către Ministerul Transporturilor, a amendamentelor aprobate, Dan Costescu a precizat că vor fi susţinute doar acelea care vizează proiectele mari, cărora li s-a "făcut spaţiu" prin adoptarea celor două amendamente la începutul şedinţei. 

"În principiu, acele amendamente care înseamnă efort bugetar suplimentar nu pot fi susţinute de noi, dar pot fi susţinute acelea cărora li s-a făcut spaţiu prin cele două amendamente aprobate la începutul şedinţei. Este vorba despre toate proiectele mari: studiul de fezabilitate pentru Autostrada Piteşti – Sibiu, pentru Autostrada Montana aripa estică (Tg. Neamţ – Iaşi – Ungheni), pentru expresul de pe Coridorul IX şi variantele ocolitoare la Galaţi. Pe toate acestea vă propun să le punem împreună cu cele două amendamente ale dvs. într-o anexă, care să facă parte din Legea bugetului pentru a avea foarte clar această imagine cu proiectele", le-a propus ministrul parlamentarilor. 

Primul amendament aprobat de parlamentari propune "reformularea aliniatului 3 al art. 11 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 după cum urmează: în anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 43.1, din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioadă de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a UE 2007-2013, cu excepţia bazei 2 aferente proiectelor prevăzute la art. 4, aliniatul 5 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin 1 şi 3 din OUG nr. 64/2009, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora astfel încât să finalizeze proiecte până la data limită prevăzută în ghidul de închidere a programelor". 

"Acest amendament nu are impact asupra cheltuielilor bugetare de stat. De ce cerem acest lucru? Lăsăm uşa deschisă pentru celelalte proiecte", a spus Mihai Lupu. 

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Marcel Boloş a explicat că o serie dintre proiectele de infrastructură de transport au termenele de finalizare, potrivit ghidului de închidere a programelor, până de data 31 decembrie 2016, în varianta iniţială a articolului din textul legii bugetului de stat. 

"Această condiţionare pentru notificarea lucrărilor era condiţionată de contractele de finanţare a căror valabilitate expiră pe 31 decembrie 2015. Şi, atunci, ca să nu avem probleme cu aceste proiecte pe care trebuie să le finalizăm până pe 31 decembrie 2016, am propus această reformulare", a spus Boloş. 

Al doilea amendament vizează completarea art. 32 cu două noi aliniate. 

"După art. 32, alin 4, se introduc două noi aliniate cu următorul conţinut: prin derogare de la prevederile art. 11 alin. 2 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă de-a lungul anului proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 respectând condiţiile ca proiectele beneficiarilor să se încadreze în obiectivele POIM şi să îndeplinească cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţate din fonduri europene. Potrivit alin 5, pentru proiecte introduse, beneficiarul poate derula procedura de achiziţie publică, iar semnarea contractelor poate fi făcută doar în condiţiile în care beneficiarul are încheiat contract de finanţare cu Autoritatea de Management. De asemenea, menţionez că nu are impact asupra bugetului de stat, sumele asigurându-se prin redistribuire, conform art. 18 din textul legii", a spus Lupu. 

AGERPRES