Apare Comitetul de coordonare pentru date, servicii digitale și inteligență artificială

Guvernul a aprobat marți un memorandum care vizează înființarea, la nivelul României, a unui Comitet cu rol de coordonare în aplicarea reglementărilor europene referitoare la date, inclusiv la guvernanța și reutilizarea acestora, la serviciile digitale și la inteligența artificială.

Potrivit comunicatului de presă al Executivului, prin crearea Comitetului de coordonare pentru date, servicii digitale și inteligența artificială, se urmăresc următoarele obiective:

  • Implementarea și aplicarea unitară a legislației în domeniile menționate, delimitarea clară și corectă a atribuțiilor, cu accent pe cele interdependente;
  • Armonizarea înțelegerii și interpretării normelor europene, atât actuale, cât și viitoare;
  • Coordonarea intervențiilor pe piață, atunci când este necesar, în conformitate cu atribuțiile specifice;
  • Asigurarea convergenței deciziilor adoptate de părți referitoare la problemele identificate și atribuțiile legale specifice;
  • Schimbul eficient de informații, consultanță și recomandări în privința chestiunilor punctuale legate de implementarea sau respectarea normelor europene;
  • Schimbul de expertiză, inclusiv sub forma unor evenimente punctuale (ad hoc), organizate pentru sprijinirea activităților comitetului (de exemplu, întâlniri cu reprezentanți ai industriei, furnizori de servicii, echipamente etc.).
inteligenta artificiala
SURSA FOTO: Dreamstime

Comitetul va defini standarde, principii și note specifice conform cu legile europene

Membrii Comitetului vor colabora în special în domeniile de interes și competență comune privind gestionarea datelor și reutilizarea acestora, identificarea aspectelor relevante pentru serviciile digitale și schimbul concertat de informații în cazul în care serviciile de platformă esențiale sunt supuse investigației pieței.

Vor defini standarde, principii și norme specifice în conformitate cu legislația europeană, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, vor elabora ghiduri și recomandări de bune practici, vor adopta poziții comune privind abordările de reglementare în domeniile de interes și vor susține și promova aceste poziții, când este necesar, în cadrul grupurilor de lucru la nivel european și în legătură cu orice alte aspecte care decurg din activitatea Comitetului.

Comitetul va fi compus din reprezentanți ai următoarelor instituții: Autoritatea Națională pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, Institutul Național de Statistică, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Consiliul Național al Audiovizualului și Consiliul Concurenței.