Comisia Europeană (COM) a prezentat, la data de 17 martie 2016, o comunicare privind 'Siderurgia: păstrarea locurilor de muncă şi a creşterii economice durabile in Europa'. 

Documentul Comisiei Europene propune o serie de măsuri care să conducă la asigurarea unei concurenţei loiale pe piaţa internă a UE şi la contracararea capacităţilor excedentare ale unor producători la nivel mondial. Sistemul va fi aplicat prin intermediul unui document de supraveghere, pus la dispoziţie gratuit de către autorităţile competente ale statelor membre UE, respectiv Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

Regulamentul UE va intra în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al UE şi va fi aplicat până la data de 15 mai 2020. 

SURSA: Agerpres