Conform acestei propuneri, impozitele actuale vor fi defalcate în două componente care, luate împreună, vor determina rata totală de impozitare a unui produs. Comisia dorește să promoveze eficiența energetică și consumul de produse mai ecologice, evitând în același timp denaturarea concurenței pe piața unică.
Propunerea Bruxelles-ului va ajuta statele membre să își redefinească structura generală de impozitare într-un mod care să contribuie la creștere și la ocuparea forței de muncă, prin deplasarea sarcinii fiscale de la salarii către consum. Directiva revizuită va intra în vigoare în 2013. Grație perioadelor de tranziție lungi, până în 2023, prevăzute pentru alinierea completă a impozitării conținutului energetic, industria va dispune de timp suficient pentru a se adapta la noua structură de impozitare.
Impozitarea produselor energetice este armonizată la nivelul UE într-o anumită măsură. Directiva privind impozitarea energiei stabilește deja în prezent rate minime de impozitare a produselor energetice utilizate drept carburant și combustibil pentru încălzire, precum și a energiei electrice.
”O impozitare bazată pe volumul de produse energetice consumat nu contribuie la atingerea obiectivelor energetice și de combatere a schimbărilor climatice ale UE. De asemenea, aceasta nu reușește să stabilească stimulente economice pentru a încuraja creșterea și crearea de locuri de muncă. Impozitarea produselor energetice trebuie să țină mai bine cont de conținutul energetic și de impactul asupra mediului pe care îl au acestea”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.
Directiva propune defalcarea ratei minime de impozitare în două părți:
• O parte va avea la bază emisiile de CO2 ale produsului energetic și va fi fixată la 20 EUR pe tonă de CO2.
• Cealaltă parte va avea la bază conținutul energetic, adică energia efectivă pe care o generează produsul, măsurată în gigajouli (GJ). Rata minimă de impozitare va fi fixată la 9,6 EUR/GJ pentru carburanți și la 0,15 EUR/GJ pentru combustibilii destinați încălzirii. Aceasta se aplică tuturor combustibililor utilizați în transporturi și pentru încălzire.
Se iau în considerare aspectele sociale, statele membre având posibilitatea de a scuti în totalitate de impozit energia consumată pentru încălzirea gospodăriilor, fără a ține cont de produsul energetic utilizat.
Grație perioadelor de tranziție lungi, până în 2023, prevăzute pentru alinierea completă a impozitării conținutului energetic, industria va dispune de timp suficient pentru a se adapta la noua structură de impozitare.