Din datele cele mai recente rezultă că, pe teritoriul Uniunii Europene, diferențele de salarizare între femei și bărbați au fost, în medie, de 16,4% în 2010. Aceste date confirmă o ușoară tendință descrescătoare față de anii anteriori, când procentul respectiv era de aproximativ 17% sau mai mare. Acest procent variază de la aproximativ 2% în Polonia, la peste 27% în Estonia.
Diferențele de salarizare între femei și bărbați – diferența medie între remunerația orară brută pentru femei și bărbați în ansamblul economiei – rămâne în continuare la un nivel ridicat, înregistrându-se diferențe considerabile între țări și între sectoare.
Acestea reflectă necesitatea de a se stabili un echilibru între viața profesională și cea privată: multe femei își iau concediu pentru creșterea copilului și ocupă locuri de muncă cu fracțiune de normă. În pofida unei tendințe generale ușor pozitive, există state membre, precum România, Bulgaria, Franța, Letonia, Ungaria și Portugalia, în care diferențele de salarizare între femei și bărbați continuă să se adâncească.