Acesta a făcut astfel referire la gradul scăzut de absorbție a fondurilor europene al României și la dorința Poloniei, țară care l-a nominalizat pe Lewandowski în colegiul comisarilor de la Bruxelles, de a reuși să convingă vechile state membre de a aproba un buget consistent pentru politica de coeziune, ceea ce ar favoriza țările mai puțin dezvoltate ale UE. În prezent, Polonia deține președinția UE.

Lewandowski a prezentat la București propunerea Comisiei Europene privind cadrul multianual pentru bugetul UE, aferent perioadei 2014-2020. Această propunere a stârnit nemulțumirea vechilor state membre care ar dori ca fondurile destinate politicii de coeziune (pentru reducerea diferențelor de dezvoltare existente între diferite statele membre şi regiunile ale Uniunii Europene şi de a le ajuta să atingă un nivel de trai cât mai ridicat) să fie direcționate către politici pentru creșterea competitivității și pentru cercetare-dezvoltare. Unul din argumentele vechilor state ale UE este capacitatea redusă a noilor state membre de a absorbi și utiliza corespunzător fondurile europene.

România are unul dintre cel mai scăzut grad de absorbție dintre statele membre. Atât pentru țara dvs, cât și pentru Polonia este importantă menținerea politicii de coeziune, care să susțină reducerea diferențelor economice față de vechile state membre. România trebuie să modifice legislația în domeniul achizițiilor publice, dar și să primească asistența tehnică necesară, astfel încât rata de absorbție să crească”, a adăugat comisarul european. Acesta a adăugat că fostele state comuniste se află pe o linie ascendentă și că ”problemele Europei sunt în altă parte, nu în România”.