Conform celor spuse de Dorian Dumitrescu, proiectul, realizat de furnalişti, manageri de proiect şi automatişti din combinat, constă în faptul că aerul care se injectează în furnal nu se mai preîncălzeşte folosindu-se amestecul clasic cu gaz de furnal şi gaz metan, ci un mix optimizat de aer îmbogăţit în oxigen, gaz de furnal şi mai puţin gaz metan, volumul acestuia din urmă fiind redus cu cel puţin 75 % faţă de soluţia veche, transmite agerpres.ro

Cum este îmbunătățit consumul energetic

Practic, gazul de furnal înlocuieşte gazul metan, îmbunătăţind astfel consumul energetic şi emisiile de dioxid de carbon.

În noul sistem, s-au realizat linii care injectează, controlat şi în deplină siguranţă, oxigen în aerul de combustie utilizat la preîncălzitoarele de aer ale Furnalului nr. 5. Aceste echipamente sunt complet automatizate şi prevăzute cu elemente de siguranţă, măsură şi control, de ultimă generaţie.

„Acest tip de proiect, care continuă procesul nostru de modernizare, arată nivelul înalt de excelenţă tehnică al specialiştilor Combinatului, precum şi preocuparea de a ne întări eficienţa energetică şi de a ne îmbunătăţi continuu performanţele de mediu. Continuăm să lucrăm la proiecte asemănătoare, pe care le implementăm în întreaga companie”, a declarat directorul combinatului, Bogdan Grecu.

Comisia Europeană penalizează planul României pentru energie şi climă

Conform celor transmise de reprezentanţii Greenpeace România, Planul Naţional al României privind Energia şi Schimbările Climatice 2021-2030 a fost penalizat de Comisia Europeană. Reprezentanții argumentează că planul a fost considerat de către forul european drept incomplet și lipsit de ambiţie.

„Pe 14 octombrie, Comisia Europeană a trimis României o analiză a Planului Naţional al României privind Energia şi Schimbările Climatice 2021-2030 (PNIESC). Planul este documentul care defineşte modul în care România va acţiona în domeniul energiei în următorul deceniu, în contextul unei crize climatice globale. Comisia Europeană spune despre documentul final al PNIESC că este incomplet, lipsit de ambiţie, lacunar în puncte critice, unde România ar trebui să-şi arate determinarea de a se desprinde de utilizarea combustibililor fosili. Comisia sesizează lipsa de ambiţie a României în ceea ce priveşte ţinta pe energie regenerabilă.

România continuă să susţină o ţinta scăzută, de 30,7%, deşi potenţialul de energie regenerabilă este mult mai mare. Conform calculelor, ţara noastră ar fi putut atinge până în 2030 o ţintă pentru energie regenerabilă de 34%. În plus, analiza remarcă faptul că lipsesc strategiile de dezvoltare, calendarul de lucru, impactul aşteptat şi resursele financiare pentru a susţine politici publice şi măsuri concrete în vederea tranziţiei către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor”, susțin activiştii de mediu.