„Starea de degradare avansată a pasajului inferior de cale ferată, km 4+327 linia 800 Bucureşti Nord – Constanţa, identificat «Pod Constanţa», pericolul pe care îl reprezintă pentru participanţii la traficul auto şi asupra transportului public în comun ce se desfăşoară în zonă, cât şi interesul manifestat de către Municipiul Bucureşti şi Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, referitor la executarea lucrărilor de reparare şi reabilitare a obiectivului, au condus la posibilitatea lărgirii cadrului de colaborare între cele două instituţii, sub forma încheierii unui protocol de colaborare", se arată în raportul de specialitate. 

Conform aceluiaşi document, strategia municipalităţii în domeniul administrării drumurilor publice a vizat, în principal, acţiuni care duc la continuarea procesului de modernizare şi extindere a infrastructurii rutiere. 

„Din necesitatea fluidizării traficului şi a îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei în municipiul Bucureşti, s-au iniţiat o serie de proceduri pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes major. Soluţiile constructive de realizare a studiilor de prefezabilitate/fezabilitate a obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate de Compania Naţională de Căi Ferate SA şi Municipiul Bucureşti se vor face prin analizarea atentă a modului de derulare a proiectelor şi identificarea aspectelor ce pot bloca derularea acestora cu stabilirea de măsuri comune în vederea finalizării cu succes a proiectelor", mai prevede documentul, conform Agerpres. 

Totodată, primarul general a fost împuternicit să semneze protocolul de colaborare. 

Scopul colaborării este acela de a accelera şi facilita obţinerea avizelor din partea celor două instituţii şi executarea lucrărilor de intervenţie, reparaţii şi reabilitare/modernizare. 

Colaborarea se va realiza, conform protocolului, prin constituirea de grupuri de lucru, ateliere de lucru cu participarea specialiştilor de la nivelul celor două instituţii, schimburi de experienţă, schimb de informaţii. 

De asemenea, CFR SA şi Municipiul Bucureşti îşi asumă următoarele obligaţii: consultarea reciprocă în ceea ce priveşte stabilirea şi organizarea activităţilor comune; punerea la dispoziţie a materialelor necesare pentru realizarea obiectului colaborării; finanţarea, în măsura identificării resurselor bugetare, de către fiecare parte, a cheltuielilor necesare realizării obiectului protocolului colaborării. Protocolul va avea o valabilitate de patru ani.