Măsură este prevăzută într-un proiect  de ordonanţă de guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat pe site-ul instituţiei.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul urmăreşte revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activităţi agricole prin extinderea sferei veniturilor impozabile prin includerea celor din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală precum şi a veniturilor din silvicultură şi piscicultură, precum şi determinarea venitului anual pentru veniturile din activităţi agricole numai pe baza normelor anuale de venit şi eliminarea modalităţii de determinare a venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate în partidă simplă, informează Agerpres.

De asemenea, proiectul de act normativ are în vedere determinarea venitului net anual în sistem real, pentru veniturile din silvicultură şi piscicultură potrivit regulilor de impunere proprii veniturilor din activităţi independente şi stabilirea nivelului normelor de venit pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal.

‘Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit’, se arată în document.

Vezi aici proiectul de act normativ privind modificarea CODULUI FISCAL

Odată cu adoptarea proiectului în această formulă pentru veniturile din activităţi agricole ar putea fi plătită o cotă unică de 16%, impozitul stabilit de organul fiscal competent, fiind impozit final.

În momentul de faţă veniturile din activităţi agricole se supun impunerii prin aplicarea cotelor de 16% asupra venitulului net anual determinat pe bază de norme de venit/în sistem real sau de 2% asupra venitului brut determinat pe baza valorii produselor livrate, prin reţinere la sursă, în cazul valorificării produselor agricole, în stare naturală, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, în cazul veniturilor băneşti, impozitul fiind final.

Sursa: Agerpres