19% (293 de notificări) au fost de origine europeană. 15% au provenit din alte țări. 8% au fost de origine necunoscută (în comparație cu 23% în 2004 – o scădere constantă,datorită unei bune identificări).
 
Produsele periculoase de origine europeană au fost vizate de 293 de notificări (19%), incluzând 44 de produse de origine franceză (3%), 43 de produse de origine germană (3%) și 32 de produse de origine italiană (2%).
Toate statele membre au participat la sistemul RAPEX prin detectarea și notificarea de noi produse periculoase și prin asigurarea unor acțiuni ulterioare adecvate. Țările cele mai active au fost Spania (189 de notificări), Bulgaria (162 de notificări), Ungaria (155 de notificări), Germania (130 de notificări) și Regatul Unit (105 notificări). Notificările trimise de aceste țări reprezintă 47% din toate notificările cu privire la produse care prezintă un risc major transmise prin intermediul sistemului.
Îmbrăcămintea și textilele au fost produsele cel mai frecvent notificate (423 de notificări priveau riscul de sufocare și iritații), urmate de jucării (324 de notificări privind, în special, riscul de înecare), autovehicule (171 notificări privind riscul de rănire), aparatele electrice (153 de notificări privind riscul de curentare) și produsele cosmetice (104 notificări privind riscuri de natură chimică), care reprezintă împreună 74% din toate notificările făcute în 2011 cu privire la produsele care prezintă un risc major.
Procesul implică un lanț de activități, inclusiv eforturile în amonte pentru detectarea riscurilor la sursă, o mai bună evaluare a riscului și cooperarea strânsă între autoritățile europene, în special vamale, pentru identificarea riscurilor la punctele de intrare.
RAPEX s-a maturizat considerabil din 2004 (când Directiva privind siguranța generală a produselor a fost transpusă în legislația națională). Statele membre au cheltuit până la 100 de milioane de euro și au angajat până la 6.000 de inspectori care să lucreze la aplicarea normelor de siguranță a produselor.