Conform comunicatului de presă, „agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară”.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

„1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiş, Constanţa, Giurgiu, Călăraşi, Vaslui, Dâmboviţa, Argeş, Tulcea, Alba şi municipiul Bucureşti

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului

2. MEMORANDUM cu tema: Excedentul existent ca urmare a implementării Planului Național de Investiții stabilit în baza Directivei 2003/87/CE-Directiva EU-ETS, cu modificările și completările ulterioare, faza a treia-2013-2020 (Contul PNI)”