‘MFP a pus în dezbatere a doua şi ultima rectificare bugetară din anul 2013. Rectificarea bugetară se referă la ajustarea cheltuielilor faţă de prognoza de venituri şi include majorarea deficitului bugetar cu 0,2% din PIB, la 2,5% pe metodologie cash şi 2,6% pe metodologia ESA. Majorarea de 0,2% din PIB este destinată exclusiv cofinanţării fondurilor europene’, se menţionează în comunicat.

Rectificarea, în forma prezentată, a fost agreată cu partenerii internaţionali ai României, Comisia Europeana şi FMI, subliniază MFP.

Potrivit sursei citate, necesitatea rectificării bugetare este determinată de mai mulţi factori, unul dintre aceştia fiind nerealizarea veniturilor bugetului general consolidat faţă de program, estimată la 3,71 miliarde de lei în intervalul august – decembrie 2013.

‘Execuţia bugetară s-a menţinut totuşi în ţintele agreate cu partenerii internaţionali, respectiv deficit de 1,3% din PIB la 9 luni, prin managementul prudent al cheltuielilor publice’, se precizează în documentul citat.

De asemenea, rectificarea este necesară creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene, ceea ce duce la necesitatea majorării cofinanţării pentru fondurile structurale, deci o creştere de cheltuieli cu destinaţie precisă de investiţii.

Necesitatea rectificării bugetare este determinată şi de modificarea indicatorilor macroeconomici, în sensul creşterii prognozei de PIB de la 1,9% la 2,2% şi a scăderii prognozei de inflaţie, cu implicaţii asupra PIB-ului nominal.

Alţi factori determinanţi au fost necesitatea realizării unor economii în execuţia bugetară, în special la cheltuielile cu dobânzile (circa 450 milioane lei), în urma scăderii substanţiale a riscului de ţară şi a dobânzii la care se împrumută România în 2013, susţinerea cererii interne, prin nereflectarea integrală a nerealizării de venituri în reducerea cheltuielilor, dar şi continuarea consolidării fiscale, prin reducerea deficitului ESA de la 3% în 2012 la 2,6%, în 2013.

‘Cu ocazia rectificării, s-au acordat suplimentar 354 milioane lei pentru cheltuieli salariale, din care 167 milioane lei la bugetul de stat (în principal pentru Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei) şi 187 milioane lei la bugetele locale pentru învăţământul preuniversitar. S-au acordat suplimentar 77 de milioane de lei la bugetele locale pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilităţi’, se mai spune în comunicatul MFP.

Totodată, au fost suplimentate cheltuielile de investiţii pentru metrou cu suma de 190 milioane lei, din care 165 milioane pentru Magistrala V şi 25 milioane pentru Magistrala VI.

În plus, a fost suplimentat şi bugetul ANSVSA cu 23 de milioane de lei pentru realizarea programelor sale.

‘Principalele reduceri de cheltuieli au fost operate în funcţie de economiile înregistrate în execuţie pe primele nouă luni. Cheltuielile de capital pe bugetul de stat se ajustează doar cu 62 milioane de lei’, se subliniază în documentul citat.

Sursa: Agerpres