Ce prevede noua lege a pensiilor din PNRR? Ar urma să intre în vigoare în 2023

În PNRR, Guvernul a trecut că dorește o reformă a sistemului public de pensii. Această reformă prevede o nouă formulă de calcul a pensiei care se va baza pe numărul total de puncte realizat de titular. Se va avea în vedere principiul contributivității, astfel încât cuantumul pensiei să țină cont integral de contribuțiile de asigurări sociale plătite.

Românii care îndeplinesc condițiile de pensionare pot alege dacă doresc să muncească după vârsta de 65 de ani. În acest context, Guvernul vine cu o nouă propunere. Acesta dorește să majoreze punctajele anuale acordate oamenilor care doresc să rămână în câmpul muncii după vârsta standard de pensionare până la vârsta de 70 de ani.

Cei care nu îndeplinesc condițiile de pensionare au posibilitatea să își cumpere diferența de stadiu necesară obținerii pensiei, pentru a nu rămâne fără niciun venit atunci când se retrag din activitate, se arată în Planul Național de Redresare și Reziliență.

În ceea ce privește stagiul complet de cotizare, acesta nu va mai fi folosit în noua formulă de calcul a pensiei, acesta contând doar în stabilirea eligibilității condițiilor categoriei de pensie.

Indexarea pensiilor

Guvernul anunță că dorește ca mecanismul de indexare a pensiilor să fie format din întreaga inflație anuală și din jumătate din creșterea anuală a salariului mediu brut pe economie. Guvernul mai spune că vor fi prevăzute mai multe mecanisme împotriva indexării ”ad-hoc” a punctului de pensie. Se vor avea în vedere cele mai bune practici la nivel internațional.

Noua lege a pensiilor

Guvernul informează că adoptarea noii legi privind sistemul de pensii este prevăzută pentru ultimul trimestru din 2022, urmând să intre în vigoare din ianuarie 2023.

În ceea ce privește pensia minimă, valoarea acesteia va fi raportată la salariul minim brut pe economie, pentru persoanele cu stagiu minim de cotizare satisfăcut. Trebuie amintit că, acordarea pensiei minime va fi condiționată de testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau ale familiei.

Pensiile speciale

În ceea ce privește pensiile speciale, Guvernul dorește să aducă nou reforme pentru a corecta inechitățile dintre beneficiarii pensiilor speciale și acelor care primesc pensii mai mici. Guvernul promite, în PNRR, că o lege fa fi aprobată în Parlament în ultimul trimestru al anului 2022.

Pensia anticipată

Guvernul dorește să modifice categoria de pensie anticipată pentru ca oamenii care au realizat cel puțin 8 ani peste stagiul complet de cotizare vor putea cere pensie pentru limita de vârstă, cu reducerea vârstei standard, cu cel mult 5 ani.

Amintim că acest tip de pensie este reglementat și de legislația europeană.

Indicele de corecție

Guvernul dorește să renunțe la indicele de corecție care a contribuit la adâncirea inechităților din sistem. Totuși, perioadele asimilate precum stagiu militar, studii universitare, concedii pentru creșterea copiilor, vor fi păstrate și valorificate la calculul pensiilor de limita de vârsta și invaliditate.

Pilonul II

În prezent, contribuțiile la Pilonul II sunt de 3,57%, dar Guvernul promite creșterea acestor contribuții, în acord cu prevederile Strategiei Fiscal-Bugetare, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen lung.

Stagiul de cotizare

Referitor la stagiul de cotizare, cel minim va rămâne de 15 ani pentru femei și bărbați, iar cel complet va fi de 35 de ani pentru femei și bărbați. Pentru diverse categorii profesionale există excepții de la regula stagiului complet de cotizare, care vor fi analizate în perspectiva preluării acestora în noua legislație.

Evaluarea dosarelor

În ceea ce privește evaluarea dosarelor pensie aflate în plată, procesul a început în februarie 2021 și se va derula pe o perioadă de cel puțin 18 luni.

Pentru acest proces, Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că are nevoie de o mie noi angajați pentru evaluarea pensiilor. Ei urmează să ie angajaţi pe o perioadă determinată de maximum 18 luni şi vor fi implicaţi doar în procesul de evaluare/recalculare a pensiilor.

Taloane de pensie

Guvernul dorește să digitalizeze toate resursele relevante de date în interiorul CNPP și să introducă ervicii electronice personalizate pentru pensionari şi asiguraţii la pensie. Aceste servicii vor fi folosite în siguranţă, pe baza de identitate digitală și acces de la distanță.

Se dorește implementarea unor taloane digitale de pensie care le vor înlocui pe cele tipărite. Taloanele se vor putea accesa prin CNPP SPV sau prin aplicație mobilă / CNPP wallet. Pentru acest proiect se prevede suma de 2 milioane de euro.

Spațiu Privat Virtual CNPP

În aceşti bani intră achiziția de licențe (platformă portal, chatbot, RPA, management identități), servicii personalizate și integrare cu aplicațiile din back-end CNPP. Cetățeanul va beneficia de un canal de interacțiune bidirecțional, complet digital (nivel de sofisticare minimum 4), respectiv va avea acces automatizat către un set vast de date şi rapoarte personale oficiale. Aceste servicii vor fi accesate cu semnătura calificată.

CNPP va contracta servicii de formare profesională pentru minimum 1.100 angajați ai Caselor Teritoriale de Pensii pentru a-i învăţa să lucreze cu noile tehnologii şi pentru a pune în aplicare dezideratele guvernului în domeniul digitalizării Casei de Pensii.

Sursă foto: Dreamstime