Guvernul a aprobat astăzi, o ordonanţă în baza căreia cazierul fiscal va putea fi solicitat şi eliberat în format electronic, informeză Biroul de presă al Executivului. "Actul normativ va crea bază legală pentru depunerea cererilor şi eliberarea certificatului de cazier fiscal în format electronic. De asemenea, se reglementează posibilitatea eliberării cazierului fiscal de către orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul contribuabilului. Cazierul fiscal este organizat la nivel central (ca o bază de date centrală) în care se ţine evidenţa contribuabililor de pe întreg teritoriul ţării. Potrivit noii reglementări, la această bază de date vor avea acces, pentru interogare şi emitere, toate unităţile subordonate competente. Ca atare, acestea pot elibera certificatul de cazier fiscal oricărui contribuabil, indiferent de domiciliu", a precizat Guvernul, printr-un comunicat de presă.

Alte elemente de noutate aduse de actul normativ vizează înscrierea şi scoaterea din evidenţa cazierului fiscal, eliberarea acestui document şi organizarea şi gestionarea istoricului. "În scopul combaterii evaziunii fiscale, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va fi organizat un istoric al contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal. Acest istoric se va păstra o perioadă de 10 ani şi va constitui un instrument de verificare a comportamentului fiscal al persoanelor fizice care îşi înfiinţează o societate sau o asociaţie/fundaţie. De asemenea, aceste informaţii vor fi utilizate de către organele fiscale în realizarea analizei de risc", relevă sursa citată.

Ordonanţa aprobată de Guvern conţine elemente de noutate cu privire la înscrierea în cazierul fiscal, menţionându-se, între altele, că "vor fi exceptate de la înscrierea în cazierul fiscal faptele sancţionate contravenţional cu avertisment". În ceea ce priveşte scoaterea din evidenţa cazierului fiscal, ordonanţa reglementează, printre altele, "modul de scoatere a inactivităţii fiscale din cazierul fiscal al reprezentanţilor legali care şi-au pierdut această calitate, la împlinirea unui an de la data înscrierii menţiunii privind schimbarea reprezentantului legal sau de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit, situaţie nereglementată în prezent".

"Va fi modificată perioada de scoatere din cazierul fiscal al contribuabilului a faptelor sancţionate drept contravenţii, altele decât cele aplicate pentru încălcarea regimului la produsele accizabile, în cazul în care a fost achitat cuantumul amenzii, în sensul eliminării acestora după o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, faţă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cum este în prezent", precizează Guvernul.

Totodată, actul normativ prevede modificarea perioadei de scoatere din cazierul fiscal al contribuabilului a faptelor sancţionate ca infracţiuni, în sensul eliminării acestora după cinci ani de la data executării pedepsei, cu condiţia să nu mai fi săvârşit fapte de această natură în perioada respectivă, faţă de prevederea actuală care are stabilită ca perioadă cinci ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte.

Sursa: AGERPRES