Ponderea este deţinută de bărbaţi (52,5%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică. În 2019, populaţia în vârstă de muncă aptă de lucru deţinea o pondere de 95,2% în totalul resurselor de muncă. Proporţia bărbaţilor o depăşea pe cea a femeilor cu 7 puncte procentuale. Persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate reprezentau 4,8% din resursele de muncă. În cadrul acestei categorii, femeile erau majoritare (67,4%).

La 1 ianuarie 2020 populaţia ocupată civilă a fost de 8.492.600 persoane. Rata de ocupare a resurselor de muncă (proporţia persoanelor ocupate în resursele de muncă) a fost de 69,6%. Rata ocupării la persoanele de sex feminin a fost de 67,2%, mai redusă cu 4,6 puncte procentuale comparativ cu rata ocupării la bărbaţi (71,8%).

„Activităţile cu un pronunţat grad de feminizare a populaţiei ocupate civile, în anul 2019, au fost cele de: sănătate şi asistenţă socială (79,3%), învăţământ (71,9%), intermedieri financiare şi asigurări (71,5%), hoteluri şi restaurante (59,5%), administraţie publică şi apărare (58,6%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (56,1%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (51,4%) şi comerţ cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (51,1%). Bărbaţii ocupaţi au predominat în toate celelalte activităţi economice, deţinând proporţii covârşitoare în activităţile transport şi depozitare (84,5%), construcţii (84,3%) şi de industrie extractivă (83,3%)”, precizează INS, potrivit Agerpres.

Salariaţii au continuat să deţină cea mai mare pondere (64,5%) în totalul populaţiei ocupate civile. Aceştia au predominat în servicii sociale (96,6%), servicii comerciale (79,5%) şi industrie şi construcţii (71,8%).

Numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocupare a forţei de muncă, la sfârşitul anului 2019, era de 257.900 persoane în scădere cu 10,7% faţă de anul precedent. Rata şomajului înregistrat (calculată prin raportarea numărului de şomeri înregistraţi la populaţia activă civilă) la nivelul ţării era de 2,9% la sfârşitul anului 2019, în scădere cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent (3,3% în decembrie 2018).

În toate regiunile, rata de ocupare a înregistrat valori mai ridicate pentru persoanele de sex masculin comparativ cu cele de sex feminin. Ecartul dintre ratele de ocupare pentru cele două sexe a avut valori cuprinse între 9,2 puncte procentuale (regiunea Centru şi regiunea Vest) şi 0,5 puncte procentuale (regiunea Nord – Est).

La sfârşitul anului 2019, regiunea Nord – Est deţinea 19,8% din numărul total al şomerilor înregistraţi, urmată de regiunile Sud – Vest Oltenia (16,7%) şi Sud – Est (16,1%). Cea mai mică pondere a revenit regiunii Vest (5,4%) cu 14.000 şomeri.

Rata şomajului înregistrat, la 31 decembrie 2019, a atins cea mai ridicată valoare în regiunea Sud-Vest Oltenia (5,2%), iar cea mai mică în regiunea Bucureşti – Ilfov (1,1%).