Odată cu creșterea de 14% a punctului de pensie, toate cele șase categorii de pensii de serviciu, stabilite prin legi speciale, au fost majorate de asemenea în septembrie, și din această cauză, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a fost nevoită să intervină pentru ajustare.

Pensiile speciale sunt formate din două componente, una bazată pe contributivitate (plătită din bugetul asigurărilor sociale – BASS), iar cealaltă plătită din bugetul de stat. Ca atare, majorarea punctului de pensie cu 14% a dus şi la creşterea cu acelaşi procent a componentei de contributivitate pentru fiecare segment, după cum se poate observa în tabelul de mai jos, conform calculelor Adevărul, bazate pe datele CNPP.

Categorie pensionari Pensie medie suportată din BASS (partea de contributivitate)
Beneficiari pensie de serviciu iulie august 14% aplicat la luna august suma majorata cu 14% plata efectivă pe septembrie
Diplomați 2.790 2.792 390,88 3.182,88 3.172 (singura cu 10 lei mai puţin)
Parlamentari 2.828 2.829 396,06 3.225,06 3.227
Aviaţia Civilă 3.831 3.838 537,32 4.375,32 4.376
Magistraţi 3.206 3.207 448,98 3.655,98 3.653
Grefieri 2.156 2.157 301,98 2.458,98 2.458
Curtea Conturi 4.019 4.024 563,36 4.587,36 4.588

Suma efectiv plătită în luna septembrie diferă puțin faţă de calculele Adevărul pentru că datele publicate de CNPP se referă la pensiile medii.

Pentru ajustarea situaţiei, CNPP a redus însă partea din pensiile speciale, plătită din bugetul de stat, astfel încât suma finală plătită beneficiarilor de pensii de serviciu să fie echilibrată.

„Majorarea valorii punctului de pensie a influenţat, în sensul majorării, componenta contributivă calculată pe baza punctajului mediu anual. Astfel, în luna septembrie 2020 cota care se suportă din BASS (bugetul asigurărilor sociale de stat – n. red.) este majorată faţă de cea aferentă lunii august. Prin urmare, această majorare a valorii punctului de pensie a determinat o creştere a cotei suportate din BASS şi o diminuare a cotei suportate din BS, în condiţiile în care cuantumul brut al pensiei de serviciu nu a avut nicio modificare”, a explicat CNPP la solicitarea sursei citate.

Beneficiari pensie de serviciu august septembrie Cu cât a scăzut Partea suportată de stat Cu cât a crescut partea de contributivitate
Diplomaţi 3.308 3.018 290 390,88
Parlamentari 2.769 2.611 158 396,06
Aviaţia Civilă 7.726 7.524 202 537,32
Magistraţi 18.277 18.249 28 448,98
Grefieri 2.815 2.592 223 301,98
Curtea Conturi 4.207 3.680 507 563,36

Doar magistraţii beneficiază de actualizarea lunară a pensiei de serviciu, potrivit Legii 303/2004 republicată, precizează Casa de Pensii.

„Pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş se actualizează ori de câte ori se majoreazî indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, ca procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, judecătorul sau procurorul îşi poate păstra pensia aflată în plată”.