Partea română a fost reprezentată de: Daniel BACIU – Președinte CNPP, Nicoleta DINA Secretar General CNPP, Petronel MUNTEANU – Secretar General Adjunct MMPS iar partea spaniolă de: Israel Arroyo Martinez – Secretar de Stat Ministerul Ministerul Incluziunii, Securității  Sociale și Migrației, Alberto Llorente – Director de Cabinet, Cesar Gomez Garcillan – Director General Prestații INSS, Helena Vives – Consilier al Secretarului de Stat și Matilde Vivancos – Consilier Relații Internaționale.

Preocupările CNPP

• garantarea drepturilor de asigurări sociale ale foștilor sau actualilor asigurați ai sistemului public de pensii din România stabiliți pe teritoriul altor state membre;

• îmbunătățirea colaborării cu instituțiile de asigurări sociale din străinătate din perspectiva comunicării transfrontaliere pentru soluționarea cererilor de acordare de prestații, în acest context cu cele din Spania.

• crearea modalităților optime de aplicare a Regulamentelor europene;

Ce a inclus agenda

  • Reiterarea demersurilor întreprinse de doamna Victoria Violeta ALEXANDRU, ministrul muncii și protecției sociale și de conducerea CNPP  în vederea eficientizării colaborării cu instituțiile corespondente din Spania pentru soluționarea problemelor întâmpinate în stabilirea și plata drepturilor de pensie comunitară;
  • Prezentarea dificultăților întâmpinate de către casele teritoriale de pensii care sunt desemnate instituții competente în România în stabilirea și plata drepturilor de pensie comunitară/poli de competență în relația cu Spania;
  • Avansarea unor propuneri de îmbunătățire a colaborării cu instituțiile de pensii din Spania;
  • Alte subiecte de interes comun.

Conducerea CNPP a subliniat, în acest context, că este preocupată în mod real de soarta românilor din Spania, a celor care au muncit, muncesc sau locuiesc pe teritoriul Spaniei, garantarea drepturilor legale ale asiguraților/beneficiarilor sistemului public de pensii din România și/sau Spania.

Scopul reuniunii de astăzi a fost acela de a identifica soluții clare de eficientizare a colaborării între reprezentanții instituțiilor din cele două state, în vederea eliminării, respectiv a soluționării într-o măsura cât mai mare a problemelor existente în instrumentrea dosarelor de pensie comunitară.