“Începind cu data de 9 septembrie 2011 încep înscrierile în cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Formularul de înscriere va fi activ pe site-ul instituţiei: www.aippimm.ro sau direct pe linkul: http://programenationale2011.aippimm.ro/ începind cu ora 10.00 a zilei de 9 septembrie”, potrivit anunţului AIPPIMM.
Cel puțin 4.000 de IMM-uri vor beneficia anul acesta de avantajele cardului Kogălniceanu. Astfel, se asigură subvenţionarea dobânzilor creditelor luate de firmele mici și mijlocii. Subvenţia este de maximum 70% din rata dobânzii, la o dobândă de maximum 6,5% pe an. În plus, IMM-urile vor beneficia de garanţii de stat de maximum 80% din valoarea creditelor accesate, în limita sumei maxime de 100.000 lei.
Alocarea bugetară pentru subvenţionarea dobânzilor este pentru acest an de 24 milioane lei, iar pentru garantarea creditelor, Fondul de Garantare pentru IMM-uri va avea un buget de 400 milioane lei pentru 2011.
Condiţii de eligibilitate
Pentru a beneficia de avantajele acestui card, IMM trebuie să îndepinească mai multe condiţii: nu este în dificultate, în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executată, creanţa fiind integral recuperată, nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi instituţia de credit parteneră, suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro pentru transport rutier.
În plus, nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare,  nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului şi are minim doi ani de activitate consecutivi în domeniul în care îşi desfaşoară activitatea.
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru: plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor datorate statului, cheltuieli privind aprovizionarea, producţia sau desfacerea, cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii, cheltuieli privind constituirea, prelucrarea sau valorificarea stocurilor, alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente, cheltuieli cu salariile şi asimilatele acestora, alte costuri de operare.  
Autorităţile spun că anul acesta vor fi cel puţin 4.000 de beneficiari, dar pentru anii 2012-2013 numărul acestora se va tripla. Bugetul alocat acestui program în acest an se ridică la 24 milioane lei pentru subvenţionarea dobânzii şi la 400 milioane lei pentru garantarea creditelor. Dacă Programul va avea succes, la finalul anului Guvernul va suplimenta bugetul alocat.