Astfel, proiectul ajuns de la Senat în Camera Deputaţilor, a fost trimis spre avizare următoarelor Comisii:
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru politică externă
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Conform site-ului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru Buget şi Comisia pentru Politică Externă au dat aviz favorabil, rămânând să se pronunţe Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia juridică.
Membrii Comisiei pentru Drepturile Omului au examinat proiectul de lege, în
conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu majoritate de voturi să îi acorde aviz negativ.

De la 1 iulie ne vor fi eliberate cărţi de identitate după model european. Mai mult, cine doreşte poate opta pentru cărţi de identitate electronice. Aşa au anunţat autorităţile care susţin că noile buletine vor conţine inclusiv amprentele titularului.  
Atât cartea de identitate, cât şi cartea electronică de identitate vor avea dimensiunile de 85,6×54,0 mm (format ID-1 – adică aproximativ cât un permis de conducere), informaţiile fiind tipărite atât pe faţă, cât şi pe verso. Pentru comparaţie, cărţile de identitate care sunt eliberate în prezent sunt format ID-2 (105 x 74 mm.) şi informaţiile sunt tipărite numai pe faţa documentului.

„Cartea de identitate normală va conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnologie laser, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. Printre acestea se vor număra numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii, semnătura olografă, fotografia titularului, C.N.P., adresa de domiciliu“, au explicat specialiştii de la Interne.