Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene, miercuri, a fost prezentată o propunere de buget al UE în valoare de 189,3 miliarde de euro pentru 2024. Acest buget va fi suplimentat cu o sumă estimată la 113 miliarde de euro sub formă de subvenții prin intermediul NextGenerationEU, instrumentul de redresare al UE în urma pandemiei.

Proiectul de buget pentru 2024 se concentrează pe direcționarea fondurilor către domeniile în care acestea pot avea cel mai semnificativ impact, aliniindu-se la nevoile cruciale de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor globali. Aceste fonduri vor contribui la modernizarea și consolidarea Uniunii, promovând tranziția ecologică și digitală, crearea de locuri de muncă și consolidarea rolului Europei la nivel mondial. Comisia își menține angajamentul de a sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar și va lua în considerare asistența viitoare pentru Ucraina în cadrul viitoarei revizuiri a bugetului său pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

„Bugetul UE continuă să ofere Europei mijloacele necesare pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare. Cu toate acestea, bugetul UE, la fel ca bugetele naţionale, este supus unor constrângeri din cauza creşterii costurilor, în timp ce nevoile de finanţare nu sunt în scădere. Bugetul UE pentru 2024 a fost adaptat pentru a sprijini în continuare tranziţia verde şi digitală a Uniunii şi rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente prin care se aduce valoare adăugată în viaţa oamenilor”, a declarat comisar pentru buget şi administraţie, Johannes Hahn.

Bugetul Uniunii Europene pentru anul viitor reflectă importanța politicii agricole comune

Bugetul UE pentru 2024 reflectă importanța continuă a politicii agricole comune (PAC) și a politicii de coeziune ca elemente-cheie. Aceste două domenii reprezintă mai mult de jumătate din angajamentele totale de 189,3 miliarde EUR.

În ceea ce privește PAC, Bruxelles-ul propune alocarea a 53,8 miliarde de euro pentru a sprijini agricultorii și pescarii europeni. Această sumă include 1,1 miliarde de euro pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care vizează consolidarea rezilienței sectoarelor agroalimentar și al pescuitului și facilitarea măsurilor de gestionare a crizelor. În plus, 47,9 miliarde de euro ar urma să fie alocate pentru dezvoltarea și coeziunea regională, promovând coeziunea economică, socială și teritorială. Aceste fonduri vor contribui, de asemenea, la proiecte de infrastructură care sprijină tranziția ecologică și alte inițiative prioritare ale UE.

Ce mai include proiectul de buget pentru anul viitor?

Bugetul UE propus pentru 2024 cuprinde cheltuieli care se încadrează în plafoanele bugetare pe termen lung și sunt finanțate din resurse proprii. În plus, acesta include cheltuieli în cadrul NextGenerationEU, care sunt finanțate prin împrumuturi de pe piețele de capital. Proiectul de buget specifică două sume pentru fiecare program: angajamente și plăți. „Angajamentele” reprezintă fondurile care pot fi convenite prin contract în decursul unui an, în timp ce „plățile” se referă la sumele efectiv plătite. Toate cifrele sunt exprimate în prețuri curente.