Așadar, în bugetul ministerului sunt prevăzute transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism în valoare de 25 mil. lei. Programele din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) au prevăzut un buget de 783.000 lei. Bugetul de cheltuieli curente creşte la 75,270 milioane lei, comparativ cu 48,904 milioane lei, anul anterior. În buget sunt cuprinse fonduri de 680.000 lei pentru ”Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale”.

Priorităţile strategice pe termen mediu ale ministerului vizează dezvoltarea turismului intern şi a turismului de incoming în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural şi cultural, creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice din România pe piaţa internă şi internaţională, diversificarea şi dezvoltarea produselor turistice româneşti şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Potrivit sursei citate, Ministerul Turismului are în vedere pentru 2017 creşterea încasărilor din turism ca procent în
PIB până la 2% comparativ cu 2016 când a fost de 1,8%, creşterea circulaţiei turistice cu 10%, precum şi reducerea cu 1% a migraţiei forţei de muncă din sectorul turism. Conform programului de marketing, Ministerul Turismului are în vedere creşterea numărului înnoptărilor, într-un ritm mediu anual de 12,5% pentru turiştii străini şi de 9,5% pentru turiştii români. Conform indicatorilor stabiliţi, Ministerul Turismului şi-a propus creşterea sumelor cheltuite/pachet turistic de către vizitatorii străini, ajungând în anul 2021, la 675 de euro, iar pentru turiştii români, la 270 de euro.