Această gamă include, în prezent, aproximativ 11.000 de piese din mai multe grupe de produse, precum electromotoare, alternatoare, etriere de frână, distribuitoare de aprindere şi pompe de injecţie diesel, dar nu numai. Pentru recondiţionarea pieselor uzate este nevoie de o cantitate mai mică de energie decât în cazul fabricării de piese noi.
În 2010, Bosch a recondiţionat 3,3 milioane de piese şi a redus astfel nivelul emisiilor de CO2 cu 23.000 de tone faţă de valorile estimate pentru producerea de piese noi, echivalentul unei suprafeţe împădurite de 1923 de hectare. În prezent, piaţa de piese recondiţionate din SUA are o cotă de aproximativ 90%, iar acest segment de piaţă continuă să se extindă şi în Europa. Bosch se aşteaptă ca piaţa europeană de piese recondiţionate să crească la 30 de milioane de produse pe an până în 2015.

În timpul operaţiunilor de reparare a autovehiculelor, service-ul auto poate alege dacă doreşte să înlocuiască piesa defectă cu o piesă nouă sau cu o piesă recondiţionată. În special în cazul proprietarilor de autovehicule mai vechi, de cele mai multe ori achiziţionarea unei componente noi nu este rentabilă. O piesă recondiţionată poate avea un preţ cu 30-40% mai mic decât cel al unei piese noi, la aceeaşi calitate şi păstrând în acelaşi timp garanţia de doi ani.
Utilizarea pieselor recondiţionate protejează mediul şi reduce emisiile de CO2
Pe lângă preţurile mici, impactul redus asupra mediului înconjurător şi conservarea resurselor sunt de asemenea motive relevante pentru utilizarea pieselor recondiţionate în cadrul reparaţiilor. Demaroarele şi alternatoarele sunt recondiţionate în uzinele Bosch din Göttingen încă din 1965.
Pentru recondiţionarea pieselor uzate este nevoie de o cantitate mai mică de energie decât în cazul fabricării de piese noi. În 2010, Bosch a recondiţionat 3,3 milioane de piese, reducând nivelul emisiilor de CO2 cu 23.000 de tone faţă de valorile estimate pentru producerea de piese noi. Studiile au arătat că, în medie, un hectar de pădure absoarbe 12 tone de CO2 pe an; astfel, pentru absorbţia celor 23.000 de tone de CO2 ar fi necesară o suprafaţă împădurită de 1923 de hectare.

În ultimii ani, cererea de piese recondiţionate de înaltă calitate pentru reparaţii auto a crescut treptat la nivel global. În prezent, piaţa de piese recondiţionate din SUA are o cotă de aproximativ 90%. Acest segment de piaţă continuă să se extindă şi în Europa cu o viteză de creştere semnificativ mai mare decât piaţa de componente per ansamblu. Bosch se aşteaptă ca piaţa europeană de piese recondiţionate să crească la 30 de milioane de produse pe an până în 2015. Compania estimează, de asemenea, că se va înregistra o creştere şi în domeniul serviciilor de întreţinere a sistemelor şi componentelor sistemelor de propulsie hibride şi electrice.