Reprezentanții Băncii Naționale a României susțin că inflația a avut un trend descendent semnificativ în 2023. Ea a depășit anticipațiile inițiale, înregistrând o descreștere mai pronunțată decât era preconizat.

În conformitate cu statisticile economice la nivel național, inflația a înregistrat o scădere semnificativă în anul 2023.

Rata anuală a inflației și-a accelerat descreșterea

În discuțiile privind comportamentul recent al inflației, membrii Consiliului BNR au indicat că rata anuală a inflației și-a accelerat peste așteptări descreșterea în primele două luni ale trimestrului IV 2023. Ea a coborât la 6,72% în noiembrie, de la 8,83% în septembrie. Această evoluție a fost influențată de scăderi semnificative ale prețurilor la alimente și energie. A contribuit și ieftinirea combustibililor, pe fondul reducerii cotației țițeiului.

Rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a accentuat trendul descendent mai mult decât s-a anticipat. Ea s-a redus la 9,1% în noiembrie, față de 11,3% în septembrie. Acest fenomen a fost generat de decelerarea alertă a creșterii prețurilor la alimente procesate, dar și de scăderile de dinamică înregistrate în subcomponentele bunurilor nealimentare și serviciilor.

BNR
SURSA FOTO: Dreamstime

Concluziile trase de BNR într-o amplă analiză

Analiza BNR a relevat că decelerarea recentă a inflației de bază are ca principali determinanți efecte de bază dezinflaționiste mai extinse. Este vorba și de corecții descendente ale cotațiilor mărfurilor agroalimentare și măsura de plafonare temporară a adaosului comercial la produse alimentare de bază. Totuși, s-a observat că aceste influențe au fost doar în mică măsură atenuate de creșterile de costuri generate de majorarea nivelului salarizării minime.

De asemenea, s-a constatat că dinamica anuală a prețurilor de producție din industrie pentru piața internă a continuat să scadă pe segmentul bunurilor de consum în octombrie-noiembrie, iar așteptările inflaționiste pe termen scurt ale agenților economici au avut o ajustare minimală sau chiar au crescut în noiembrie-decembrie. În același timp, puterea de cumpărare a consumatorilor s-a redresat mai pronunțat în luna octombrie, corespunzător majorării salariului net real și reducerii ratei anuale a inflației.

Motivul menținerii dinamicii anuale a PIB la un nivel modest

Potrivit reprezentanților BNR, menținerea dinamicii anuale a PIB în trimestrul III la un nivel modest din perspectivă istorică – la 1,1%, față de 1,0% în trimestrul II – se atribuie majorării unor anumiți factori. E vorba de impactului contracționist deja foarte mare al variației stocurilor. A contat și aportul consumului administrației publice, care a devenit ușor negativ în acest interval. În același timp, formarea brută de capital fix și-a reamplificat dinamica anuală la o valoare de două cifre. Consumul privat a înregistrat o creștere în termeni anuali după stagnarea din trimestrul anterior.

De asemenea, exportul net a continuat să-și majoreze influența expansionistă. Acest lucru s-a datorat măririi și în acest interval a ecartului pozitiv dintre dinamica anuală a volumului exporturilor de bunuri și servicii și cea a volumului importurilor. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul adâncirii mai pronunțate în teritoriul negativ a celei din urmă. Drept urmare, deficitul balanței comerciale și-a reaccentuat ușor declinul față de perioada similară a anului trecut. Cel de cont curent a continuat să scadă semnificativ în termeni anuali. S-a întâmplat ceva mai modest decât în trimestrul anterior. Totul s-a petrecut în contextul încetinirii ritmului ameliorării soldului balanței veniturilor primare, pe seama evoluției profiturilor reinvestite.