Evoluția companiei Transilvania Broker de Asigurare S.A. (simbol bursier TBK) pe Bursa de Valori București

La listarea pe bursă prin Ofertă Publică Inițială (IPO), Transilvania Broker, singurul broker de asigurări prezent pe piața reglementată BVB, a scos la vânzare 625.000 de acțiuni ale companiei, corespondentul a 25% din capitalul său social. Oferta a fost închisă după o zi și jumătate, ca urmare a subscrierilor în procent de 270% pentru un volum de aproape 1,7 milioane de acțiuni, din care 99.5% au fost subscrise la valoarea maximă.

Evoluția prețului acțiunii TBK și a volumelor tranzacționate în anul 2018

Sursa: www.bvb.ro

Prețul unei acțiuni a variat între un maxim de 14,35 lei atins la începutul lunii ianuarie, și un nivel minim de 11 lei, la mijlocul lunii octombrie 2018, înregistrându-se și tendințe de creștere susținută, precum cea din perioada 05.03.2018 – 13.03.2018.

Volumul mediu tranzacționat pe ședință a fost de 1.112 acțiuni, valoarea medie de 13.468,57, în timp ce prețul mediu de tranzacționare în perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 a fost de 12,11 lei.

La data întocmirii raportului, o acțiune TBK era cotată, pe piața reglementată a BVB, la 12,7 lei, iar valoarea capitalizării bursiere era de 31.750.000 lei.

Evoluția prețului și lichidității acțiunilor TBK în perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 poate fi observata si din tabelul de mai jos :

Sursa: www.bvb.ro

Indicatorii de evaluare prezintă o evoluție general pozitivă din perspectiva investitorului. Perioada de recuperare a investiției în acțiunile TBK din profiturile societății, cu premisa profitului constant, a scăzut de la 10,53 ani la 7,58 ani, un nivel cu 36% mai  mic față de valoarea medie a aceluiași indicator calculat  pentru indicele BET.

Multiplii de evaluare a companiei listate – Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Sursa: Transilvania Broker de Asigurare S.A., www.zacks.com

Creșterea cu 42% a valorii capitalurilor proprii însoțită de scăderea prețului acțiunii a diminuat valoarea indicatorului P/BV, al cărui nivel, însă, acordă investitorului o primă importantă față de valoarea contabilă a acțiunii, mai ales în contextul în care, pentru industria asigurărilor și brokerajului în asigurări pe plan internațional, valoarea mediană a indicatorului pe ultimii cinci ani este de 4,66.

Profitul net care revine unei acțiuni a crescut cu 16% iar investitorii sunt dispuși să plătească 48 lei pentru fiecare 100 lei.

Randamentul Dividendelor Transilvania Broker (TBK)

Investitorii Transilvania Broker au putut observa, pe lângă creșterea continuă a profitului, și un randament excepțional al dividendelor. Spre exemplu, randamentul asociat dividendelor aferente anului 2017 și distribuite in 2018 a fost de peste 7%, în vreme ce media randamentului dividendelor în rândul companiilor care formează indicele BET, referința bursei locale, a fost de 6%. Acest lucru plasa Transilvania Broker în topul primelor cinci companii listate la bursă, poziție pe care compania o păstreaza cu succes și în anul 2019.

Expresie a politicii de dividend a societății Transilvania Broker de Asigurare S.A., care prevede o rată de alocare a dividendelor din profit de peste 80%, și un procent de distribuire a dividendului de 100%, valoarea dividendului pe acțiune a crescut de la 1,04 lei aferent rezultatului exercițiului financiar 2017, la 1,28 aferent exercițiului încheiat la 31.12.2018. Randamentul dividendului (DY) s-a apreciat, în consecință, de la 7,25% pentru începutul anului 2018, la 8,92% calculat pentru începutul anului 2019.

Acest randament este unul dintre cele mai bune oferite investitorilor BVB, indiferent de industria în care aceștia aleg să investească.

Dividendele distribuite prin hotărârea AGOA din rezultatele aferente ultimelor exerciții financiare se prezintă astfel:

Dividendele aferente exercitiului financiar din anul 2018 urmeaza a fi distribuite in data de 20 iunie 2019 catre toti actionarii inregistrati in Registru Actionarilor la data de 4 iunie 2019.

Evoluția financiară a companiei Transilvania Broker

Încă de la inființare, situația financiară a companiei Transilvania Broker a fost una stabilă, dominată de creșteri constante, astfel ca exercițiul financiar 2018 a adus noi creșteri de profit pentru Transilvania Broker. Datorită unor investiții strategice începute în 2016, încă înainte de listarea pe bursă, compania a reușit să câștige din nou încrederea acționarilor, colaboratorilor și partenerilor săi.

Analizand datele financiare publicate de catre companie pe site-ul bvb.ro, putem observa cu usurinta ca in anul 2018, Transilvania Broker a intermediat prime in valoare de aproximativ 350 milioane lei, atingand o crestere de aproape 3% si 10 milioane lei ca valoare neta fata de anul precedent. Crescand volumul primelor intermediate precum si valoarea obtinuta din negocierea contractelor de asigurare, compania a reusit sa isi mareasca veniturile din exploatare cu 15,39% față de anul anterior, un rezultat care este cu adevarat remarcabil, dar si mai impresionant este ca aceste cresteri s-au reflectat intr-un profit net de aproape 4 milioane lei care din punct de vedere procentual a crescut cu 16,24% fată de exercițiul financiar anterior, când a avut o altă creștere de 11,6% față de anul 2016. Astfel, compania continuă creșterea de două cifre a profitului pastrand un trend ascendent al companiei.

În anul 2018, activele curente, cel mai important element de activ, au scăzut atât în valoare absolută cât și relativă. Diminuarea lor cu 3,82 mil. lei (-32,3%) a determinat scăderea ratei activelor circulante de la 98,9%, în 2017, la 81,08% la sfârșitului anului 2018, în favoarea activelor imobilizate. Scăderea valorii activelor circulante este rezultatul reducerii importante atât la nivelul creanțelor cât și al disponibilităților bănești.

Datoriile totale au scăzut cu 3,45 mil. lei în perioada de analiză față de cea de referință (-39,5%). La 31.12.2018, datoriile pe termen scurt înregistrau o valoare cu 84,7% mai mică decât la 31.12.2017, în timp ce valoarea datoriilor pe termen lung era cu 1,2 mil. lei mai mari decât în perioada de referință. Diminuarea poziției datoriilor curente (-84,7%) s-a realizat pe seama datoriilor pe termen scurt legate de activitatea de intermediere.

O scurtă analiză asupra echilibrului financiar al societății evidențiază disponibilitatea unor resurse permanente semnificative pentru acoperirea diverselor nevoi curente de finanțare.

Indicatorul lichidității generale s-a apropiat de nivelul optim („2”) datorită diminuării elementelor de active circulante într-un ritm mai lent (-32,30%) decât datoriile exigibile pe termen scurt (-53,25%).

Toate aceste rezultate demonstrează că strategia pe termen scurt și mediu a companiei Transilvania Broker este una câștigatoare, compania pozitionandu-se in continuare pe primele locuri in piata de brokeraj in asigurari din Romania, pastrand o cota de piata de peste 5% si un portofoliu de peste 1.000.000 de clienti.