BCR Administrare Fond de Pensii are în prezent 141.346 de aderanţi urcând pe locul 1 în topul administratorilor de fonduri de pensii deţinute de bănci.

Conform datelor din luna noiembrie 2008, oferite de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), BCR Administrare Fond de Pensii a urcat pe poziţia 7 în clasamentul general al administratorilor de pensii private obligatorii, devansând atât BT Aegon cât şi BRD Fond de Pensii

Astfel din totalul contribuţiilor fondul ţinteşte să investească 65% în instrumente financiare cu risc scăzut (titluri de stat şi obligaţiuni), 25% în valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate (acţiuni), 5% în instrumente ale pieţei monetare şi 5% în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare.

Sursa: BCR Administrare Fond de Pensii