Unsprezece bănci, precum și două instituții importante de garantare a creditelor – Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) vor accepta extrasele de carte funciară pentru informare eliberate online. Mai mult decât atât, împreună cu FNGCIMM am reușit să facem încă un pas spre digitalizarea și, implicit, simplificarea procedurilor din cadrul administrației publice centrale. Vă pot spune că astăzi intră în vigoare Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2644/2017, care prevede la art. 6.131 ”extrasele de carte funciară (…) ataşate de Finanţator în aplicaţie pot fi atât extrasele comunicate de ANCPI pe suport letric, cât şi extrasele eliberate de ANCPI în format electronic””, a declarat directorul general al ANCPI, Radu-Codruț Ştefănescu.

Astfel, clienții BCR, BCR Banca pentru Locuițe, EximBank, BRD GSG, Banca Românească, Banca Transilvania, CEC Bank, Garanti Bank, ING Bank, Libra Internet Bank, Unicredit Bank, FNGCIMM și FGCR pot utiliza extrasul de carte funciară pentru informare obținut online. Ei vor putea depune la bancă documentele generate de platforma epay.ancpi.ro, în cel mult 30 de zile de la emitere.

ANCPI eliberează extrasul de carte funciară online în câteva minute

Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat online de platforma https://epay.ancpi.ro costă 20 de lei și poate fi obținut chiar și în 10 minute, în fața calculatorului.

”Prin acest proiect, care se numește e-payment, am încercat să-i ajutăm pe cetățeni să evite drumurile la ghișeu. Procedura este simplă: solicitantul face un cont la noi pe site, plătește extrasul și acesta este eliberat pe loc, dacă actul respectiv este disponibil în format electronic. În situația în care cartea funciară nu este introdusă în sistemul electronic, angajații oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară fac conversia documentului în format electronic și îl expediază solicitantului.  De la începutul anului, de acest serviciu au beneficiat aproape 17.000 de persoane care au solicitat 76.500 de extrase”, a mai explicat Radu Codruț Ștefănescu, directorul general al ANCPI. 

 

Potrivit site-ului ANCPI, în prezent, numărul de imobile înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară este de aproximativ 10,25 de milioane, reprezentând tot atâtea cărți funciare. Cifra reprezintă 25,61% din numărul total aproximat de imobile din România.

Conform ANCPI, extrasele de carte funciară pentru informare obținute online trebuie să fie recunoscute de toate instituțiile administrației locale și centrale, bănci, avocați, notari etc. Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic al ANCPI conține informațiile din cartea funciară, active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile lucrătoare de la momentul generării documentului.

Care sunt pașii pentru a obține extrasul de CF online

Persoana care vrea să obțină extrasul de carte funciară online trebuie să-şi facă un cont pe platforma https://epay.ancpi.ro. La crearea acestuia este necesară introducerea datelor personale ale solicitantului, persoană fizică: adresa, numărul de telefon şi codul numeric personal şi, eventual, seria şi numărului cărţii de identitate (acestea nu sunt obligatorii pentru autentificare). Solicitantul își va alege numele de utilizator (ex: adresa de e-mail) şi parola, cu ajutorul cărora se va autentifica. După înregistrare, va primi un e-mail pentru confirmarea înregistrării. Pentru obţinerea efectivă a extrasului de carte funciară pentru informare, va accesa secţiunea „Servicii”, va selecta produsul dorit, pe care îl va adăuga în coș. Pasul următor constă în configurarea extrasului respectiv, prin introducerea unor date de identificare (localizarea imobilului – respectiv judeţul şi unitatea administrativ teritorială, precum şi numărul de carte funciară, numărul cadastral şi numărul topografic). La final, clientul va plăti 20 de lei, cu ajutorul cardului.  

 

Extrasele de carte funciară pentru informare eliberate online au doar o semnătură electronică.

Un serviciu nou, de la 1 decembrie

Un alt pas către simplificarea procedurilor și reducerea timpului de așteptare pentru persoanele care doresc să cumpere sau să vândă imobile va fi făcut, în curând, de ANCPI. ”Pot să vă spun că, începând cu luna decembrie a acestui an, ANCPI va pune la dispoziția persoanelor interesate un nou produs disponibil online. Este vorba despre extrasul de carte funciară pentru autentificare. Acesta va fi eliberat în aceleași condiții cu extrasul de carte funciară pentru informare emis online”, a mai precizat directorul general al ANCPI, Radu-Codruț ȘTEFĂNESCU.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare costă 40 de lei și poate fi solicitat doar de notarul public în vederea întocmirii actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar. Pe perioada valabilităţii acestuia nu se pot efectua înscrieri în cartea funciară, cu excepția celei pentru care a fost solicitat extrasul.