Ai salariu, iei credit maxim. Din alte tipuri de venituri, însă, băncile iau în considerare părţi mai mici la acordarea unui credit.

Dacă un client poate obţine, cu un salariu de 4.200 lei, un credit ipotecar în valoare de 82.000 euro (pe 25 ani) de la Garanti Bank, împrumutul maxim se reduce în cazul în care clientul are aceleaşi venituri, dar din surse diverse. Cu 4.200 lei proveniţi astfel: 1.500 din salariu, 1.000 din chirii, 1.500 din drepturi de autor şi 200 lei tichete de masă, persoana în cauză primeşte doar 65.900 euro. La Unicredit, spre exemplu, se poate contracta suma de 97.000 euro la venituri de 4.200 de lei doar din salarii, şi de numai 87.000 de euro dacă veniturile provin din sursele multiple menţionate.

Sumele obţinute diferă în funcţie de condiţiile fiecărei bănci, de gradul maxim de îndatorare admis, dar şi de ponderea veniturilor luate în considerare. Veniturile din chirii acceptate ca eligibile la creditare variază de la 100% (Unicredit Bank) sau 90% (Garanti Bank) până la 70% (Raiffeisen Bank) sau 50% (ING Bank). Pe de altă parte, Raiffeisen acceptă 100% veniturile din drepturi de autor, în timp ce la Garanti şi la ING acestea sunt luate în considerare în proporţie de 75%.

Unele dintre băncile consultate de Capital au recunoscut că, în ultimul an, ponderile unor venituri acceptate la acordarea creditelor au fost modificate prin diminuare, însă au refuzat să comunice date exacte privind procentajul de reducere. Rozaura Stănescu, director strategie BRD, declară că „este firesc să se modifice ponderea veniturilor eligibile luate în considerare pentru acordarea unui credit, mai ales în această perioadă, deoarece fiecare bancă urmăreşte controlul riscului“. Pentru chirii, de exemplu, se modifică ponderea, fiindcă nivelul chiriilor în 2009-2010 nu mai este atât de ridicat cum era în 2008, precizează aceasta.

Riscuri reevaluate periodic

Eliza Erhan, director dezvoltare produse retail la Millennium, susţine că „banca analizează periodic posibilele riscuri aferente tipurilor de venituri acceptate şi, atunci când este cazul, ajustează corespunzător procentele de acceptare ale acestor venituri, cu respectarea reglementărilor BNR“. La Millenium, valoarea maximă a unui credit ipotecar pe care îl poate contracta un client cu sursele de venit multiple menţionate anterior este de 52.300 euro. Pentru un credit de nevoi personale cu ipotecă pe 10 ani, suma maximă este de 29.0000 euro. Pentru un venit de 4.200 lei obţinut din salariu, valorea maximă a creditului ipotecar este 77.000 euro, iar a creditului de nevoi personale cu ipotecă pe 10 ani este de 45.000 euro, estimările fiind efectuate pentru un potenţial client necăsătorit, fără persoane în întreţinere şi fără obligaţii financiare curente.

Continuitatea contractului, obligatorie

Surse oficiale ale Băncii Transilvania (BT) afirmă că criteriul principal pentru ca nişte venituri să fie luate în considerare este ca acestea să aibă un caracter cert şi permanent. La BT, majoritatea veniturilor sunt luate în considerare 100%, dar unele sunt ponderate: veniturile din diurnă, cele provenite din contracte de drept de autor şi dividendele obţinute de la societăţile cotate la BVB – la 90%, iar chiriile, la 85%-100%, în funcţie de vechimea şi durata contractului de închiriere. Un alt exemplu de practică din piaţă este cel al ING. Banca nu acordă niciun fel de credit unui client care a avut o perioadă mai mare de 30 zile de întrerupere a contractului de munca (al activităţii de bază) în ultimul an calendaristic.

Alt factor decisiv în stabilirea creditului maxim este gradul de îndatorare admis. La băncile consultate, acesta variază de la 59% la Unicredit (pentru creditele ipotecare în lei) până la 70% la Garanti (pentru creditele cu ipotecă). La Intesa SanPaolo, gradul maxim de îndatorare este de 65%, la fel ca la Raiffeisen. Banca Transilvania acceptă, în cazul creditelor de nevoi personale, un grad maxim de îndatorare de 69% şi de 60% în cazul celor ipotecare.

200-48851-tabel_capital_24.jpg

Venituri eligibile la creditare

Intesa Sanpaolo Bank
100% salarii, pensii, rente viagere, drepturi de autor, indemnizaţie creştere copil
95% indemnizaţii conducere sau cenzori
90% venituri din chirii
80% venituri din comisioane, dividende

Garantibank
100% salarii, pensii, PFA, venituri din străinătate, norma de hrană
90% venituri din chirii
75% drepturi de autor, contracte management, comisioane
70% dividende

Unicreditbank
100% salarii, pensii, venituri din chirii
80% drepturi de autor, venituri aferente profesiilor liberale
70% dividende (firme cu vechime mai mare de 4 ani, inclusiv)
100% dividende (vechime firmă<4 ani)

Piraeus Bank România
100% salarii şi pensii
90% venituri ale personalului navigant
85% drepturi de autor, ctr. de managm.
80% pensii, venituri salariale din străinătate, venituri din chirii, dividende

Raiffeisen Bank 
100% salarii, pensii, drepturi de autor, venituri profesii liberale
70% venituri din chirii
50% dividende

Banca Transilvania
100% salarii, pensii
90% drepturi de autor, dividende, venituri din diurnă
85-100% venituri din chirii, în funcţie de vechimea contractului

BRD
100% salarii, drepturi de autor (contract pe durată nedeterminată)
80% venituri din chirii, dividende

ING Bank
100% salarii
75% drepturi de autor
50% venituri din chirii, dividende