Băncile au cerut de la BNR să le dea voie să înregistreze provizioane mai mici la creditele restante, propunând în acest sens două soluţii tehnice de implementare. Băncile cer de asemenea să fie scutite de la obligaţia de a-şi reevalua anual garanţiile (valoarea imobilelor ipotecate).

Anul trecut, provizioanele realizate de bănci pentru întârzieri la rambursarea creditelor s-au dublat: de la 6,9 miliarde de lei la peste 14 miliarde de lei (în perioada noiembrie 2008-noiembrie 2009). Pentru fiecare leu trecut în bilanţ ca provizioane, băncile înregistrează cheltuieli, care, în cele din urmă s-au reflectat într-o scădere spectaculosă al profiturilor la nivelul sistemului bancar românesc. (vezi grafic)

 

Băncile speră să obţină de la BNR o schimbare a normelor, astfel încât să constituie provizioane mai mici, fapt ce le-ar permite să raporteze profituri mai mari.

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) a propus BNR două variante prin care, la calculul provizioanelor, să se scadă un procent din garanţiile constituite în favoarea instituţiilor de credit, anunţă Mediafax.

Prima variantă este ca băncile să deducă din valoarea provizoanelor o sumă reprezentând 50% din garanţie, faţă de 25% cât este în prezent. În prezent, pentru creditele cu restanţe mai mari de 90 de zile, băncile comerciale constituie provizioane calculate ca diferenţă dintre suma brută a expunerii şi 25% din valoarea garanţiei constituite de debitor.

A doua variantă propusă este ca băncile să deducă integral valoarea garanţiei, urmând ca provizioanele să crească treptat, dacă instituţia în cauză nu reuşeşte să valorifice activele gajate.

Preşedintele ARB, Radu Graţian Gheţea optează personal pentru ultima variantă, care ar presupune ca imediat după ce un credit devine neperformant, banca să-şi deducă expunerea cu valoarea întregii garanţii, dar această cotă să scadă treptat după 180 de zile şi 360 de zile, considerate perioade suficiente pentru a determina dacă un împrumut poate fi rambursat sau garanţiile pot fi valorificate. În această variantă, instituţiile de credit ar proviziona jumătate din credit abia după 180 de zile, iar la creditele cu restanţe de un an s-ar aplica o provizionare integrală.

„BNR ne-a comunicat că orice modificare de provizioane trebui avizată de FMI. Avem totuşi un exemplu de modificare, cea aprobată în decembrie 2009 privind provizionale la creditele restructurate”, a explicat preşedintele ARB.

Fără reevaluări la ipoteci

Pe de altă parte, băncile poartă discuţii cu BNR pentru a renunţa la obligativitatea de a reevalua cel puţin o dată pe an activele luate în garanţie la credite. În condiţiile în care preţurile la imobiliare au scăzut cu circa 25% în ultimul an, pot apărea situaţii în care valoarea împrumutului a ajuns mai mare decât cea a garanţiei, caz în care instituţiile de credit fie trebuie să ceară garanţii suplimentare, fie trebuie să constituie provizioane.

Argumentul invocat Gheţea este însă că, într-o perioadă cu volatilitate foarte ridicată ar trebui să se renunţe la această obligaţie, pentru că băncile nu pot avea un reper corect în piaţă.

În luna martie 2009, Consiliul de Administraţie al BNR a aprobat un regulament prin care băncile pot reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restanţe peste 90 de zile sau credite pentru care s-au iniţiat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garanţiilor aferente. Anterior, instituţiile de credit constituiau provizioane pentru întreaga sumă restantă şi dobânzile aferente, fără a putea deduce măcar o parte din garanţiile aferente creditului considerat pierdere.

BNR a modificat, în luna decembrie 2009, un alt regulament pentru a permite băncilor să încadreze într-o clasă de risc inferioară creditele restructurate, în funcţie de comportamentul la plată al debitorului, chiar dacă banca va analiza în condiţii mai stricte situaţia financiară a clientului, care în mod direct se consideră mai slabă decât la momentul acordării creditului iniţial. Noua formă a regulamentului a primit acordul Fondului Monetar Internaţional.