Într-un raport trimestrial, Banca Reglementelor Internaţionale susţine că în ultimii ani a sporit numărul economiilor avansate ale căror creşteri se bazează pe expansiunea consumului intern. Pe lângă faptul că este mai slab decât alte tipuri de creştere economică, expansiunea bazată pe consum poate pune bazele unor prăbuşiri în viitor. Acest lucru este valabil în special dacă expansiunea consumului se traduce printr-o acumulare de datorii, aşa cum a fost cazul înainte de criza din 2008. 

"Creşterea ponderii consumului privat în Produsul Intern Brut poate fi un indicator important al viitoarelor încetiniri. Un grad ridicat de îndatorare a gospodăriilor tinde să devină o frână a creşterii economice, ducând în mod frecvent la procese costisitoare de deleveraging (-reducere a gradului de îndatorare- nr.)", susţin economiştii BRI, Enisse Kharroubi şi Emanuel Kohlscheen. 

Începând din 2008 unul din motoarele consumului au fost stimulentele monetare, Banca Centrală Europeană şi alte instituţii similare reducând dobânzile de bază la zero şi implementând programe mari de achiziţii de obligaţiuni. Aceste stimulente monetare au dat naştere şi la critici potrivit cărora băncile centrale alimentează următoarea bulă speculativă. 

"De aceea, preponderenţa crescută a creşterilor bazate pe consum, începând cu 2012, reprezintă noi provocări pentru factorii de decizie din mai multe economii. În consecinţă, politici care răspund la acumularea dezechilibrelor şi întăresc investiţiile sunt vitale pentru promovarea unei creşteri sustenabile" susţin Kharroubi şi Kohlscheen. 

Fondată în anul 1930, Banca Reglementelor Internaţionale este cea mai veche instituţie financiară internaţională. BRI este contraparte pentru tranzacţiile financiare derulate de băncile centrale. În plus, BRI serveşte şi ca forum pentru facilitarea schimburilor de opinii între instituţiile de emisiune monetară şi drept centru de cercetare economică şi monetară. De asemenea, BRI acţionează, printre altele, şi ca agent sau mandatar pentru operaţiunile financiare internaţionale. 

AGERPRES