Astăzi, luni 3 iunie 2019, începe sesiunea de bacalaureat. Pe 4 iunie urmează evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limbă maternă. În zilele de 7, 10 și 11 iunie vor fi evaluate competențele digitale ale elevilor, iar pe 12-13 iunie se vor evalua competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Astăzi la proba de oral la Limba Română elevii au de tratat în maximum 10-15 minute texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale. Aceștia vor primi calificativele experimentat, avansat sau mediu, în funcție de cât de bine s-au descurcat.

Elevii trebuie să țină cont că în timpul examenelor vor fi supravegheați audio-video. De asemenea, elevii nu au voie în sala de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, telefoane mobile sau alte dispozitive. Simpla introducere a acestora în sala de examen este interzisă, iar elevii asupra cărora se vor găsi astfel de materiale vor fi dați afară și suspendați de la examenul de bacaluareat. În sala de examen mai sunt interzise ghiozdanele, sacoșele, poșetele, gențile.

Înregistrările audio-video sunt verificate prin sondaj de o comisie specială.

„Candidații care încalcă regulile sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise”.