Bacalaureat 2019, la final! Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la Geografie! Barem Geografie publicat de edu.ro

BAREM GEOGRAFIE

SUBIECTE GEOGRAFIE

Absolvenții de liceu înscriși la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie termină astăzi cu examenele, ei susținând ultima probă din acest concurs, cea la alegere a profilului și specializării. Vorbim despre proba E)d).. Elevii care susţin proba la Geografie, în cadrul examenului de Bacalaureat 2019 au la dispoziţie trei ore pentru rezolvarea cerinţelor. Spre deosebire de celelalte probe, la Geografie, candidaţii au voie să utilizeze instrumente de desen.

Subiectele și baremele de corectare vor fi afișate  după ce vor fi disponibile pe site-ul Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

Materia pentru examenul de Bacalaureat 2019 la Geografie cuprinde trei capitole. Acestea fac referire la cadrul natural și antropic al României și al Europei, precum și la diferite aspecte ce privesc Uniunea Europeană.

Bacalaureat 2019, la final! Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la Geografie! Barem Geografie publicat de edu.ro

La Geografie elevii vor trebui să rezolve trei subiecte. Toate sunt obligatorii.

Trebuie precizat că, în modele de subiecte de anul trecut se specifică faptul că se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a cerințelor și că nu se acordă fracțiuni de punct. Nota finală se calculează împărțind punctajul obținut la 10. Subiectele la simularea bacalaureatului 2019 sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare.

La ora 15.00, capital.ro va publica subiectele și baremele de astăzi de la Geografie, imediat ce acestea vor fi afișate de edu.ro.

Luni se afișează rezultatele inițiale, iar în data de 13 iulie, cele definitive, după contestații.

Bacalaureat 2019, la final! Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la Geografie! Barem Geografie publicat de edu.ro

Calendar pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019
15 – 19 iulie: înscrierea candidaților

26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

21 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă

22 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

23 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

26 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

27 & 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

30 august & 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale – proba D

2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

3 – 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor

7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.