Avem subiectele la Română pentru BAC 2019.  Ce au avut elevii de rezolvat la prima probă de la Bacalaureat din 2019.

UPDATE

Subiectele de la examenul de Limba și literatura română de la Bacalaureat sunt diferite, în funcție de profilul liceului absolvit și de filiera acestuia. Astfel, absolvenții liceelor teoretice, profilul Real, precum și cei care au terminat licee tehnologice și liceele vocaționale (cu excepția celor de profilul pedagogic) au avut astăzi de conceput un eseu referitor la un text poetic aparținând autorilor George Bacovia sau Lucian Blaga.

De asemenea, la Real, candidații la Bacalaureat au avut de argumentat perspectiva narativă dintr-un text de Mihail Sadoveanu, la subiectul al II-lea. Un alt subiect a avut ca cerință realizarea unui text argumentativ despre importanța pregătirii înaintea susținerii unui discurs.

Subiectul I punctul A de la Real a cuprins 5 cerințe, formulate pe baza unui fragment la prima vedere din “Amintiri de la Junimea din Iași”, de George Panu.

Pentru absolvenții profilului Umanist și pentru cei de profilul Pedagogic, subiectele de la Limba și literatura română au avut ca cerință realizarea eseului referitor la un text poetic aparținând autorilor Tudor Arghezi sau Ion Barbu.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, au început luni, cu testul de Limba şi literatura română.

SUBIECTE la Uman: Arghezi şi Barbu.

SUBIECTE la Real: Bacovia şi Blaga.

Subiectele de la limba și literatura română, din cadrul BAC 2019, vor fi publicate în scurt timp, pe capital.ro și pe EDU.RO.

Examenul național de Bacalaureat 2019 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Avem subiectele la Română pentru BAC 2019.  Ce au avut elevii de rezolvat la prima probă de la Bacalaureat din 2019.

Un număr de 136.087 de candidaţi (116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare) s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului de bacalaureat, ale cărei probe scrise vor începe astăzi cu Limba şi literatura română, informează vineri un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise de Bacalaureat se face în intervalul orar 7,30 – 8,30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12,00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12,00-16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

Calendar BAC 2019 Sesiunea iunie-iulie 2019 – probe scrise:

1 iulie 2019 Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris
2 iulie 2019 Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris
3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris
Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Avem subiectele la Română pentru BAC 2019.  Ce au avut elevii de rezolvat la prima probă de la Bacalaureat din 2019.

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus

8 iulie 2019 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:0)
9-12 iulie 2019 Rezolvarea contestațiilor
13 iulie 2019 Afișarea rezultatelor finale

Avem subiectele la Română pentru BAC 2019.  Ce au avut elevii de rezolvat la prima probă de la Bacalaureat din 2019.