”Ministerul Transporturilor întreprinde toate demersurile necesare în vederea finalizării proiectul autostrăzii Sibiu-Pitești până în anul 2020, acesta fiind prioritar pentru infrastructura rutieră din România, urmând să deservească în condiţii bune, traficul de tranzit internaţional, de mărfuri şi persoane”, reiese dintr-un comunicat al instituției. De asemenea, Ministerul Transporturilor precizează că autostrada Sibiu – Pitești figurează în MPGT ca prioritate zero, urmând a fi construită în perioada de implementare a proiectelor 2014-2020.

Autostrada are o lungime de 120 km din care 20 de km sunt în zona de munte. Proiectul este evaluat la 1,6 miliarde Euro (fără TVA) iar execuția lucrărilor este prevăzută în perioada 2017-2020. În legătură cu acest proiect, până în prezent au fost parcurse următoarele etape:
– În data de 11.02.2015, CNADNR SA a desemnat câștigătorul pentru contractul "Revizuirea/Actualizarea Studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu – Pitești", acesta fiind Asocierea Spea Ingineria Europea S.A. Milano Italia Sucursala București – Tecnic Consulting Engineering Romania SRL.
– În urma desfășurării procedurii de achiziție publică  „Revizuire/Actualizare Studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitești”, a fost formulată o contestație în data de 23.02.2015 la rezultatul procedurii emis de către CNADNR SA. Contestația se află în soluționare la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).
– După finalizarea contractului de revizuire a Studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitești, CNADNR SA va demara procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări aferent autostrăzii Sibiu-Pitești.
– Acest contract va fi împărțit pe loturi, fiecare lot având câte un antreprenor, astfel încât demararea și executarea lucrărilor să fie una progresivă, cu condiționarea firmelor care vor efectua lucrările de construcție de finalizarea loturilor de autostradă până în anul 2020.