Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din România se aplică în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Acest tarif a fost introdus în legislația națională prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
Potrivit Ministerului Transporturilor, sumele în euro prevăzute în anexa nr. II la Directivă sunt revizuite la fiecare doi ani. De asemenea, potrivit prevederilor art. 10a alin. (2), Comisia publică tarifele revizuite în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei publicării.
Așa cum reiese din alin. (2) al art. 10a al Directivei, coroborat cu data publicării Comunicării, 18.02.2014, tariful de 12 euro/zi trebuia aplicat începând cu data de 01 martie 2014. Modificările constau în majorarea tarifului zilnic la 12 euro, netranspus nici până în prezent și recalcularea tarifelor pentru celelalte perioade de valabilitate. 
În prezent, din cauza netranspunerii tarifului zilnic de 12 euro, există riscul deschiderii procedurii de infrigement împotriva României.
În acest context, considerăm imperios necesar și oportun modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 prin transpunerea noilor valori ale tarifelor de utilizare, fiind astfel respectate prevederile Directivei atât asupra nivelului tarifelor cât și asupra proporției dintre acestea.

Noile tarife, conform Ministerului Transporturilor: 

A. Autoturisme

7 zile = 3 euro
30 de zile = 7 euro
90 de zile = 13 euro
12 luni = 28 euro
B. Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

 

7 zile = 6 euro
30 de zile = 16 euro
90 de zile = 36 euro
12 luni = 96 euro
C. Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone

1 zi = 12 euro
7 zile = 30 euro
30 de zile = 60 euro
90 de zile = 171 euro
12 luni = 600 euro
D. Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone

1 zi = 12 euro
7 zile = 33 euro
30 de zile = 66 euro
90 de zile = 188 euro
12 luni = 660 euro
E. Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

1 zi = 12 euro
7 zile = 36 euro
30 de zile = 72 euro
90 de zile = 206 euro
12 luni = 720 euro
F. Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

 

1 zi = 12 euro
7 zile = 60 euro
30 de zile = 121 euro
90 de zile = 345 euro
12 luni = 1210 euro
G. Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi = 4 euro
7 zile = 20 euro
30 de zile = 52 euro
90 de zile = 120 euro
12 luni = 320 euro
H. Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi = 7 euro
7 zile = 35 euro
30 de zile = 91 euro
90 de zile = 210 euro
12 luni = 560 euro

 

Tarifele actuale

a) Categoria A – autoturisme

 

1 zi – nu poate fi achizitionata pentru categoria A;

7 zile – 3 euro;

30 de zile – 7 euro;

90 de zile – 13 euro;

12 luni – 28 euro.

b) Categoria B – vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totala maxim autorizata) intre 0 si 3,5 tone.

1 zi – nu poate fi achizitionata pentru categoria B;

7 zile – 6 euro;

30 de zile – 16 euro;

90 de zile – 36 euro;

12 luni – 96 euro.

c) Categoria C – vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totala maxim autorizata) intre 3,5 si 7,5 tone

1 zi – 4 euro;

7 zile – 16 euro;

30 de zile – 32 euro;

90 de zile – 92 euro;

12 luni – 320 euro.

d) Categoria D – vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totala maxim autorizata) intre 7,5 si 12 tone

1 zi – 7 euro;

 

7 zile – 28 euro;

30 de zile – 56 euro;

90 de zile – 160 euro;

12 luni – 560 euro.

e) Categoria E – vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totala maxim autorizata) mai mare sau egala cu 12 t, cu maxim 3 axe (inclusiv).

1 zi – 9 euro;

7 zile – 36 euro;

30 de zile – 72 euro;

90 de zile – 206 euro;

12 luni – 720 euro.

f) Categoria F – vehicule de transport marfa cu MTMA (masa totala maxim autorizata) mai mare sau egala cu 12 t, cu minimum 4 axe (inclusiv).

1 zi – 11 euro;

7 zile – 55 euro;

30 de zile – 121 euro;

90 de zile – 345 euro;

12 luni – 1.210 euro.

g) Categoria G – vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusive soferul) si maxim 23 de locuri pe scaune.

1 zi – 4 euro;

 

7 zile – 20 euro;

30 de zile – 52 euro;

90 de zile – 120 euro;

12 luni – 320 euro.

H) Categoria H – vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusive soferul).

1 zi – 7 euro;

7 zile – 35 euro;

30 de zile – 91 euro;

90 de zile – 210 euro;

12 luni – 560 euro.